Begijntjesbad

De gemeente besliste om het zwembad na de nodige veiligheidscontroles na de renovatie gefaseerd te openen vanaf na de kerstvakantie. In eerste instantie enkel voor zwemclubs, nadien voor scholen en vanaf februari 2021 wordt publiek opnieuw toegelaten.

We hebben iets om naar uit te kijken in 2021. Nu we groen licht kregen van de nationale veiligheidsraad, zullen in december de labocontroles van het water e.d. kunnen gebeuren. Deze veiligheidscontroles zijn verplicht na een ingrijpende renovatie, worden niet vooraf aangekondigd (we kunnen dus niet weten wanneer die precies zullen gebeuren) en moeten aantonen dat het veilig is voor onze bezoekers en het personeel om van het zwembad gebruik te maken. Ondertussen zorgen we ook dat het water op de juiste temperatuur komt.

Opening in fasen

In een eerste fase, vanaf 4 januari, kunnen zwemclubs gebruik maken van het vernieuwde zwembad. Wel nog zonder toeschouwers. Vanaf 18 januari 2021 kunnen scholen weer komen zwemmen. Het grote publiek kan vanaf 1 februari 2021 opnieuw terecht in het zwembad. Dan kunnen er op weekdagen 's ochtends en 's middags weer baantjes worden getrokken. Op maandag, woensdag en vrijdag kan dat ook 's avonds. De heropening van het recreatiegedeelte met de wildwaterbaan volgt pas als dit opnieuw toegelaten is.

 Deze gefaseerde opstart is een testperiode en moet er voor zorgen dat alle veiligheidsprocedures correct nageleefd kunnen worden.

 Het vernieuwde Begijntjesbad zal op een later moment nog feestelijk worden ingehuldigd.

Waarom een gefaseerde heropening?

Een gefaseerde opstart is de procedure die wordt gevolgd bij de heropening van een vernieuwd zwembad. Tijdens de verschillende fasen, met verschillende groepen, testen we het zwembad en zetten we alles op punt. We testen niet alleen de vernieuwde technische installaties, maar leren ook alle nieuwe procedures kennen. Enkel op die manier kunnen we de veiligheid garanderen voor de bezoekers.

Bijkomend hebben we ook nog niet voldoende zwembadmedewerkers om deze verschillende groepen te begeleiden (redder blijft een knelpuntberoep). We werven ondertussen nog nieuwe collega's aan en ook zij moeten worden opgeleid.

Zwemmen na reservatie

Gezien de huidige gezondheidscrisis zal het grote publiek vanaf februari 2021 op voorhand een plaatsje moeten reserveren om te kunnen zwemmen. Meer details hierover volgen zodra het reservatiesysteem op punt staat.

Gezocht: zwembadmedewerkers

Ondertussen zoekt het zwembad nog steeds nieuwe teamcoaches en redders. Solliciteren kan via www.overijse.be/jobs. Een nieuwe zwembadmanager is ondertussen aangesteld.

Eens er voldoende redders ingezet kunnen worden om ook de veiligheid van de wildwaterbaangebruikers te garanderen én de coronamaatregelen recreatief zwemmen opnieuw toelaten, zal deze opnieuw openen.

Cafetaria

De cafetaria is nog niet gerenoveerd en zal dus nog niet opnieuw openen. Een voorziene heropening hiervan staat gepland tegen zomer 2021. Ondertussen wordt gezocht naar geïnteresseerde kandidaten voor de uitbating van de vernieuwde zwembadcafetaria. Het kijkterras aan de cafetaria zal vanaf begin 2021 wel al toegankelijk zijn voor publiek.

Renovatie

Dankzij de investering van ruim 5,5 miljoen euro wordt het Begijntjesbad een nog belangrijkere pijler in het recreatieve en sportieve vrijetijdsleven in Overijse.

De buitengevels en de daken werden volledig vernieuwd en het interieur kreeg nieuwe tegels en nieuw meubilair.

De komende maanden worden de groene buitenzone en de beplanting rond het zwembad nog heraangelegd.

Door de nieuwe hypermoderne technische uitrusting zet het zwembad duurzaamheid en gezondheid centraal. Blikvangers zijn de chloorarme waterbehandelingsinstallatie, luchtbehandeling met warmtepompen, productie van drinkbaar water uit afvalwater, ledverlichting, fotovoltaïsche zonnepanelen en de gecombineerde productie van elektriciteit en warmte door een warmtekrachtkoppeling.

Chloorarm: vaarwel rode ogen

Het vernieuwde Begijntjesbad is een van de eerste chloorarme zwembaden in België. Door het lagere chloorgehalte ruik je het chloor veel minder, voel je het nog amper in de ogen en zijn er minder gezondheidsklachten. Het is beter voor het milieu en voor de gezondheid van de bezoekers én personeel en toch ontsmet de chloorarme filterinstallatie het zwembadwater even grondig als met chloor.

Huishoudelijke reglementen, beheersovereenkomsten en codes