Bestuursorganen

Onder 'bestuursorganen' vind je de agenda's, besluitenlijsten, notulen en zittingsverslagen voor 1 juni 2021 van de verschillende bestuursorganen van de gemeente. De notulen voor 1 juni 2021 kan je hier nalezen, voor zover de openbaarheidsregelgeving dit toelaat. Vanaf 1 juni 2021 worden de hiervoor vermelde zaken niet langer gepubliceerd op de website, maar kan je deze raadplegen via de raadpleegomgeving via https://overijse-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/zittingen/kalender. De zittingsverslagen kan je online beluisteren via https://overijse.notubiz.be/.

Overzicht bekendmakingen