Aanvullend verkeersreglement 2021-14 - Invoeren van eenrichtingsverkeer en een gedeeltelijk parkeerverbod in de ventweg van het Just. Lipsiusplein

Datum bekendmaking donderdag 16 december 2021
Datum zitting dinsdag 7 december 2021

Documenten

  • 20211207_eensluidend_afschrift_Goedkeuring aanvullend verkeersreglement 2021-14_ventweg_Just_Lipsiusplein.pdf
    pdf 282 Kb
    Downloaden