Reglement cameratoezicht door middel van tijdelijke vaste bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen van het openbaar domein

Datum bekendmaking donderdag 2 juli 2020
Datum besluit dinsdag 23 juni 2020

Documenten

  • 20200623_reglement_CameratoezichtDoorMiddelVanTijdelijkeVasteBewakingscamerasOpNiet-beslotenPlaatsenVanHetOpenbaarDomein.pdf
    pdf 549,1 Kb
    Downloaden