Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) Strategisch Plan 2023 - 2027

Datum bekendmaking donderdag 11 mei 2023

In kader van de Vlaamse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werd, conform artikel 4.2.11 van het DABM, van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd voor het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027.

Het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 maart 2023, op basis van een goedgekeurde MER.

De betrokken documenten kunnen geraadpleegd worden op de website van Departement Landbouw en Visserij 

Departement Landbouw en Visserij

Documenten

  • Verklaring MER_GLB Strategisch Plan.pdf
    pdf 168 Kb
    Downloaden