Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Datum bekendmaking donderdag 26 november 2020
Datum zitting dinsdag 24 november 2020

Het meerjarenplan 2020-2025 voor Overijse is goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019. Het plan focust zich voornamelijk op mobiliteit, duurzaamheid, Vlaams beleid, sociaal beleid, vrije tijd en een kwalitatieve dienstverlening als transversale thema's. Er is niet gesnoeid in de budgetten maar er zijn wel strategische keuzes gemaakt op vlak van de investeringen. De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 november 2020.

 

In 2019 is het nieuwe politieke bestuur, samen met de administratie, aan de slag gegaan om het meerjarenplan vorm te geven. Het coalitieakkoord, samen met de inspiratienota vanuit de administratie, vormt de basis voor het meerjarenplan. Het participatietraject 'Overijse Overlegt', dat de Overijsenaren liet dromen van hun ideale gemeente, verrijkte het geheel.

De vijf doelstellingen waarrond zal gewerkt worden zijn:

  • In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap
  • Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk
  • Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger
  • Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners
  • Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat

De grootste investeringsprojecten situeren zich binnen de thema's sport- en vrijetijdsinfrastructuur, het sociaal beleid en het opwaarderen en vergroenen van de openbare ruimte, met extra aandacht voor voetgangers en fietsers. Ook de dienstverlening van het lokaal bestuur zal de komende legislatuur onder de loep worden genomen om de klantvriendelijkheid te verhogen.

 

Om al deze zaken te kunnen realiseren, is geen belastingverhoging nodig en voorziet het bestuur een totaal van 73 mio aan investeringsuitgaven voor de komende zes jaar, waarvan ongeveer 19 mio euro zal gerecupereerd worden via investeringsontvangsten zoals toelagen, verkopen, subsidies,…e.d. Het netto te financieren saldo van ongeveer 54 mio euro zal grotendeels gehaald worden uit de eigen middelen en uit nieuwe leningen (38,5 mio euro). Daar tegenover staat dat het bestuur tijdens de looptijd van het meerjarenplan 20,8 mio euro van haar lopende leningen zal aflossen.

 

De jaarlijkse uitgaven voor de exploitatie en financiering van gemeente en OCMW worden in 2020 geraamd op een totaal van ongeveer 49,1 mio euro. Dit totaal evolueert in 2025 naar een bedrag van 55,5 mio euro.

De werkingsbudgetten werden onder controle gehouden door ze efficiënter in te zetten en exacter te ramen, niet door te snoeien. Noodgedwongen keuzes werden dus vooral gemaakt op het vlak van de investeringen.

Documenten

  • 20201124_Beleidsplan_AanpassingMeerjarenplan20202025.pdf
    pdf 14,3 Mb
    Downloaden