Beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen

Wat?

Hoe weet je of jouw gebouw opgenomen is op de inventaris van het bouwkundig erfgoed?

Via de website van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) kan je nagaan of een gebouw opgenomen is op de inventaris bouwkundig erfgoed.

In de inventaris bouwkundig erfgoed onderscheiden we twee categorieën:

Waardevol: deze gebouwen verdienen een bijzondere aandacht maar er zijn geen wettelijke verplichtingen of voordelen aan verbonden.

Beschermd: de monumenten aangeduid met een sterretje zijn wettelijk beschermd zodat de eigenaars bij wet verplicht zijn deze gebouwen te respecteren en te onderhouden en daarvoor van premies kunnen genieten.

Wat te doen bij een verbouwing of aanpassing?

Bezit je een woning of pand die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat of gekend is als monument, en je wilt verbouwen, dan informeer je beter vooraf.

De gemeente Overijse streeft naar integratie van ons bouwkundig erfgoed in het hedendaags wonen, dat zo een toekomst geeft aan ons bouwkundig verleden.
Bij verbouwingen of aanpassingen kan je advies krijgen van het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend erfgoed.

Het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed is verantwoordelijk voor de bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten. Ze adviseert over stedenbouwkundige vergunningen en verleent toelatingen voor werken aan beschermde onroerende goederen.
De Vlaamse overheid geeft voor werkzaamheden aan beschermde monumenten een financiële tegemoetkoming in de vorm van premies voor onderhoud en restauratie. Ook fiscale aftrek is mogelijk.

Voorwaarden

Bij een stedenbouwkundige aanvraag van een pand, waarvan het pand opgenomen werd op één van deze lijsten, dien je het advies in te winnen van onroerend erfgoed of een machtiging aan hen te vragen.

Procedure

Advies of machtiging dient aangevraagd te worden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Wat meebrengen?

Plannen van de bestaande en de gewenste toestand.

Hoeveel kost het?

Dit is gratis.

Regelgeving

Adviesaanvraag volgens de Vlaamse Codex van Ruimtelijke Ordening.