Bestuursorganen

De zittingen voor 1 juni 2021 van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad), het college van burgemeester en schepenen, de burgemeesterbeslissingen en het vast bureau worden gepubliceerd op de website.

De zittingen na 1 juni 2021 van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad), het college van burgemeester en schepenen, de burgemeesterbeslissingen en het vast bureau worden niet langer gepubliceerd op de website, maar kan je raadplegen via de nieuwe raadpleegomgeving.

Zittingen na 1 juni 2021