Bevolkingsstatistieken

Uw gemeente in beeld... met cijfers

Begin 2017 rondde de gemeente Overijse de kaap van de 25.000 inwoners. Sinds 1 januari 2021 zijn we met 25.910. Dit is een stijging tegenover begin 2020, toen waren we nog met 25.575. De meeste mensen wonen in het centrum van Overijse, gevolgd door Jezus-Eik en Maleizen.

Immigratie

Wat immigratie betreft, blijft de verhouding niet-Belgen - Belgen stabiel, namelijk 1 op 5. Door de nabijheid van onze Europese hoofdstad, blijven we in Overijse een diverse gemeenschap. We tellen maar liefst 109 nationaliteiten uit de zes continenten, waarbij de absolute koplopers mensen zijn afkomstig uit onze buurlanden Nederland en Frankrijk.

Bevolkingssamenstelling

Als we de 'strijd der seksen' moeten aangaan in Overijse, dan zijn de vrouwen maar nipt in de meerderheid. We namen in 2020 afscheid van 261 Overijsenaren, maar we mochten ook 247 geboortes vaststellen, waarvan zelfs 4 kindjes in onze gemeente zelf zijn geboren.

Documenten

Onze dienst burgerzaken leverde heel wat minder (internationale) rijbewijzen, reispaspoorten en identiteitsdocumenten af. Dit is te wijten aan het algemene reisverbod en het streng ontraden van de overheid om te reizen buiten Europa omwille van de coronacrisis in 2020.

Meer info?

Wie graag alles nog eens rustig bekijkt aan de hand van grafieken en tabellen, kan dit in het bijgevoegde document Bevolkingsstatistieken 2020. De statistieken voor het jaar 2020 zijn gemaakt op basis van cijfers uit onze eigen bevolkingssystemen en cijfers die we krijgen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken.

Documenten