Bevolkingsstatistieken

Uw gemeente in beeld... met cijfers

 

Begin 2017 rondde de gemeente Overijse de kaap van de 25.000 inwoners. Sinds 1 januari 2017 zijn we met 25.007. Dit is een kleine stijging tegenover begin 2016, toen waren we nog met 24.917. De meeste mensen wonen in het centrum van Overijse, gevolgd door Jezus-Eik en Maleizen.

 

Immigratie

 

Wat immigratie betreft, blijft de verhouding niet-Belgen - Belgen stabiel, namelijk 1 op 5. Door de nabijheid van onze Europese hoofdstad, blijven we in Overijse een diverse gemeenschap. We tellen maar liefst 119 nationaliteiten uit de zes continenten, waarbij de absolute koplopers mensen zijn afkomstig uit onze Europese buurlanden (Nederland, Duitsland,...).

 

Bevolkingssamenstelling

 

Als we de 'strijd der seksen' moeten aangaan in Overijse, dan zijn de vrouwen maar nipt in de meerderheid. We namen in 2016 afscheid van 236 Overijsenaren, maar we mochten ook 253 geboortes vaststellen, waarvan zelfs één kindje in onze gemeente zelf is geboren.

 

Documenten

 

Onze dienst burgerzaken leverde opnieuw heel wat (internationale) rijbewijzen, reispaspoorten en identiteitsdocumenten af. We merken hierbij dat u bewuster en nauwgezetter uw documenten aanvraagt en afhaalt. Dit komt hoofdzakelijk door een striktere opvolging door een systeem met herinneringsbrieven.

 

Meer info?

 

Wie graag alles nog eens rustig bekijkt aan de hand van grafieken en tabellen, kan dit in het bijgevoegde document Bevolkingsstatistieken 2016. De statistieken voor het jaar 2016 zijn gemaakt op 16 februari 2017 op basis van cijfers uit onze eigen bevolkingssystemen en cijfers die we krijgen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken