Bevolkingsstatistieken

Uw gemeente in beeld... met cijfers

Begin 2017 rondde de gemeente Overijse de kaap van de 25.000 inwoners. Sinds 1 januari 2023 zijn we met 25.962 inwoners. De meeste mensen wonen in het centrum van Overijse, gevolgd door Jezus-Eik en Maleizen.

Immigratie

Wat immigratie betreft, blijft de verhouding niet-Belgen - Belgen stabiel, namelijk bijna 1 op 5. Door de nabijheid van onze Europese hoofdstad, blijven we in Overijse een diverse gemeenschap. We tellen maar liefst 111 nationaliteiten uit de zes continenten, waarbij de absolute koplopers mensen zijn afkomstig uit onze buurlanden Nederland en Frankrijk maar ook uit de centraal Europese landen namelijk Roemeniƫ en Polen.

Bevolkingssamenstelling

Vorig jaar woonden er evenveel mannen als vrouwen in Overijse. We namen in 2021 afscheid van 229 Overijsenaren, maar we mochten ook 256 geboortes vaststellen, waarvan zelfs 2 kindjes in onze gemeente zelf zijn geboren.

Meer info?

Wie graag alles nog eens rustig bekijkt aan de hand van grafieken en tabellen, kan dit in het bijgevoegde document Bevolkingsstatistieken 2022. De statistieken voor het jaar 2022 zijn gemaakt op basis van cijfers uit onze eigen bevolkingssystemen en cijfers die we krijgen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken en een studie van de provincie Vlaams-Brabant.

Documenten

  • 20230414_bevolkingsstatistieken_2023_DEF.pdf
    pdf 2,6 Mb
    Downloaden