Overzicht bijzondere plannen van Aanleg (BPA)

Wat is een bijzonder plan van aanleg (BPA)?

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) zijn bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt op gemeentelijk bestuursniveau ter verfijning van het gewestplan.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's). Deze gemeentelijke RUP's vertrekken altijd vanuit de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Overzicht van alle Bijzondere Plannen van Aanleg van de gemeente Overijse:

BPA 12 Duisburgsesteenweg, Koestraat, Ballingstraat en Schapenweg

BPA 14 Terspauwt

BPA 15 Drogenberg

BPA 18 Floride

BPA 30 Hertstraat

BPA 32 Prins Karellaan en Vriendschapsstraat

BPA 34 IJsebos

BPA 35 Verkaveling Meeus

BPA 38 Lotharingenkruis

BPA 43 Brusselsesteenweg, Reebokweg en Irma Vandermottenstraat

BPA 44 Hoog Jezus-Eik

BPA 45 De Kerselaar

BPA 49 Dorpskern Maleizen

BPA 52 Mariƫndal

BPA 54 De Leegheid

BPA 55 De Vuurmolen

BPA 56 De Cluyse

BPA 58 Containerpark

BPA 65 Plateau van Overijse en Lanevallei

BPA 66 Beiershof

BPA 68 Hagaard