Buurtinformatienetwerk Whatsappgroep

In verschillende wijken in Overijse werden de laatste maanden woninginbraken gepleegd. Buurtbewoners kunnen helpen om zulke feiten te voorkomen door samen te werken met de politie, onder de vorm van een buurtinformatienetwerk (BIN). Deze vorm van burgerparticipatie beschouwt de politiezone Druivenstreek als cruciaal in de strijd die zij voert in het kader van diefstallen. 

Wat is een buurtinformatienetwerk? 

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers, politie en bestuurlijke overheden, met de bedoeling informatie uit te wisselen volgens een vooraf uitgewerkt communicatieplan. De drie pijlers van een BIN bestaan uit participatiecommunicatie en preventie. Het doel is een veilige en leefbare woon- en/of werkomgeving te realiseren door maximaal in te zetten op preventie in de meest ruime betekenis van het woord. Een BIN is geen organisatie die patrouilles, interventies of andere politionele taken op zich neemt. Het mag ook geen partijpolitieke doelstellingen dienen.

Hoe word ik lid van het buurtinformatienetwerk Overijse/Jezus-Eik?

Je kan lid worden van de Whatsappgroep. Daarvoor moet je het onderstaande formulier invullen en bezorgen aan de Politiezone Druivenstreek.

Documenten