Bouwlijn

Inhoud

De bouwlijn is de lijn die bepaalt waar de voorgevel van je woning moet komen.
Dit is niet hetzelfde als de rooilijn.
De rooilijn is namelijk de lijn die de grens aangeeft tussen openbaar domein en privé eigendom.
Als de woning tegen de openbare weg staat (bijvoorbeeld tegen de stoep) dan vallen de rooilijn en de bouwlijn samen.

Voorwaarden

Volgens de verkavelingsvoorschriften, de rooilijnplannen en de goede ruimtelijke ordening.

Procedure

  • Advies vragen aan de dienst Publieke Ruimte met betrekking tot de rooilijn (afstand t.o.v. de as van de weg tot de rand van het openbaar domein).
  • Nadien wordt de bouwlijn vastgelegd (afstand t.o.v. de as van de weg, tot de evenwijdige lijn waarop de voorgevel van een pand of constructie dient opgetrokken te worden).
  • Controle fiches Omgevingsdienst.

Wat meebrengen

Gegevens/ligging van het goed.