Project Brabantse Wouden: een nationaal park in onze achtertuin

Wat?

Tussen de historische wouden Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud ligt een mozaïek van bossen, akkers en weiden. Met daarbij authentieke dorpen en de meanderende Dijle, IJse en Laan. Deze groene long vormt de Brabantse Wouden. Een Nationaal Park in wording! Maar wat houdt dat in?

Ooit bedekte het immense Kolenwoud de hele streek, en nog steeds omvatten de Brabantse Wouden liefst 85% van de echte oude bossen in Vlaanderen. En ook meer dan 10.000 monumentale bomen met een omtrek van meer dan 300 cm. Maar door de eeuwen heen raakte dat woud versnipperd. Daardoor ging de biodiversiteit achteruit en werd de natuur kwetsbaarder.

Al jaren gebeuren er inspanningen om de natuur in de streek te herwaarderen. Zo bundelen de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid en de gemeenten de krachten in drie strategische projecten in het gebied: Horizon+, Zennevallei en Walden. Ook vrijwilligers- en natuurverenigingen zetten zich in, net als het Agentschap voor Natuur en Bos dat er een multifunctioneel bos- en natuurbeheer voert.

Een Nationaal Park in 2023?

De Vlaamse overheid wil in Vlaanderen vier Nationale Parken inrichten. Zo’n Nationaal Park biedt een combinatie van topnatuur en unieke belevingen rond natuur, landschap en de streek voor bewoners en binnen- en buitenlandse bezoekers. Die nationale parken zullen uitgroeien tot een motor voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling en bijkomende jobs en investeringen.

Aan de erkenning als Nationaal Park hangt een structurele ondersteuning vast van de Vlaamse overheid. Daarom sloegen de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de terreinbeheerders en de 12 betrokken gemeenten (Overijse, Beersel, Bertem, Bierbeek, Halle, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenberg, Leuven, Linkebeek, Oud-Heverlee en Tervuren) de handen in elkaar.

Timing

Samen dienden de partners in september 2021 een conceptnota in als eerste stap naar een erkenning. Midden januari 2022 werden de Brabantse Wouden geselecteerd als kandidaat voor de erkenning als Nationaal Park. Tegen eind 2022 wordt er een concreet masterplan uitgewerkt. Als in 2023 de officiële erkenning volgt, wordt het plan in uitvoering gebracht.

Duurzame recreatie

Tussen de versnipperde natuur komen natuurontwikkelingszones, in overleg met de landbouwers, gebruikers en de grondeigenaars. Meer en sterkere natuur maakt het gebied immers weerbaarder tegen klimaatwijziging en doet de belevingswaarde nog toenemen.

Recreatie en natuur gaan hand in hand in de Brabantse Wouden. Bewoners en dagjestoeristen maken er lange wandelingen, mooie fietstochten en uitdagende mountainbiketochten. Natuurspotters kunnen urenlang ongestoord turen vanop de publiek toegankelijke observatietorens. Maar recreatie zorgt ook voor druk op de kwetsbare zones. Door kleinere natuurgebieden te versterken of te verbinden, en door het landbouwplateau en dorpskernen ook recreatief in te schakelen, wordt de druk minder. Nieuwe onthaalpoorten in de stads- en dorpskernen en bij spoorwegstations vangen de verkeersdruk op. En parkrangers waken over een gezond evenwicht en helpen waar kan. Toerisme Vlaanderen staat mee borg voor de toeristische kwaliteit en duurzaamheid, de beleving en de vermarkting.

Ook het culturele erfgoed krijgt ruimte in het Nationale Park Brabantse Wouden. Dat erfgoed vind je in de dorpen en de historische steden. Ook in de plooien van het landschap stoot je op kastelen, hoeven, kloosters en sanatoria. De economie is er vooral duurzaam, met landbouwers die inzetten op korteketenverkoop en lokaal hout als ecologisch bouwmateriaal.

Help je mee?

Je kan als bewoner, bedrijf, school, vereniging of landbouwer meewerken aan dit toekomstige Nationale Park. Heb je een idee voor het masterplan? Wil je de handen uit de mouwen steken met een natuurvereniging? Zelf een project opstarten? Of je engageren als parkranger? Stuur een vrijblijvend mailtje naar brabantsewouden@vlaamsbrabant.be 

Documenten

  • Flyer_infoavonden_Brabantse Wouden.pdf
    pdf 2,3 Mb
    Downloaden