Concept voor de Markthalsite

Uit de ontwerpwedstrijd - uitgeschreven op basis van de haalbaarheidsstudie en het participatietraject - kwamen B-architecten en partners als winnend team uit de bus. Zij gaan nu verder en verfijnen dit concept tot een definitief ontwerp. 

Het concept van B-architecten werd door de jury gekozen omdat de uitgangspunten uit de visienota op een sterke manier verwerkt worden. Het concept houdt zeer goed rekening met de noden en vragen van de verschillende gebruikers en biedt bovendien een meerwaarde voor de omgeving, zowel op vlak van groen en open ruimte als van inplanting in het centrum van de gemeente. 
 
Na het jurymoment was het aan het college van burgemeester en schepenen om een finaal besluit te nemen. Zij volgden het advies van de jury, en kenden het project officieel toe aan B-architecten en hun partners: Kollektif Landscape (landschapsarchitectuur), Mouton (stabiliteit), Sweco (speciale technieken en duurzaamheid) en Daidalos Peutz (akoestiek). Het winnend ontwerp werd na de wettelijk verplichte standstill periode eerst toegelicht aan de gemeenteraad en leden van de kerngroep. Na deze toelichting gaan alle partners van start met het nodige werk om van dit mooi concept naar een te verwezenlijken plan te gaan. 

Ontmoetingsplek

Op de beelden op deze pagina krijg je een idee van hoe de nieuwe site eruit kan zien. Belangrijk: dit zijn nog geen definitieve plannen. Er kunnen dus zeker nog zaken wijzigen waardoor het definitieve ontwerp er toch wat anders uitziet. 
In de eerste plaats wordt de schoolinfrastructuur op de site uitgebreid. Er komen nieuwe ateliers en leslokalen voor het GITO en GBO. Een nieuwe polyvalente zaal vervangt de huidige evenementhal, en er is ook plek voor een nieuw jeugdhuis. Het gebouwencomplex zal in verbinding staan met de publieke ruimte en wordt ook opengesteld voor de Overijsenaren. Dit moet van de Markthalsite een ontmoetingsplek maken waar kruisbestuivingen tussen de verschillende gebruikers tot stand komen. Tegelijkertijd wordt de nieuwe Markthal een duurzaam gebouw, dat geïntegreerd wordt in het groenblauwe landschap. De buitenruimte wordt maximaal onthard en vergroend.

Ontdek het concept

Benieuwd naar het gekozen concept? Tot eind april kan je in het onthaal van AC De Vuurmolen meer ontdekken. 

Geef je mening

Ook in de huidige fase van het traject, kan je als inwoner nog meedenken en je mening delen over wat er nu op tafel ligt. Tussen 1 en 21 april 2024 kan je de vragenlijst onderaan deze pagina invullen.

We kregen via verschillende kanalen al terugkoppeling over parking, het behoud van historische elementen en de polyvalente ruimte. Deze punten werden al meegenomen en doorgegeven. Ook de aanvullende feedback die we nu nog verzamelen via de vragenlijst, wordt meegedeeld aan de architecten om rekening mee te houden bij het ontwerpen van een definitief uitvoeringsplan, indien haalbaar en in de lijn van de visietekst.