Coronamaatregelen vrijetijdsactiviteiten jeugd

Sinds 1 februari 2021 gelden er vanuit de overheid nieuwe coronamaatregelen i.v.m. de vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 1 maart:

1 hobby per week

 • We raden aan om nog slechts 1 hobby per week te kiezen om de verschillende bubbels zoveel mogelijk te beperken: we rekenen hiervoor op de verantwoordelijkheid van de ouders. BKO, APKO, een sportvereniging of jeugdbeweging worden elk beschouwd als aparte hobby. Ook binnen het deeltijds kunstonderwijs zitten kinderen en jongeren namelijk vaak in 2 bubbels (bv. muziekinitiatie en beeldatelier). Aan examenmomenten binnen het deeltijd kunstonderwijs mag wel nog steeds deelgenomen worden, los van de ene gekozen hobby. Deze vinden immers niet in bubbels plaats, maar individueel.
 • Naschoolse activiteiten voor leerlingen van de school die plaatsvinden op de school, worden niet als hobby meegerekend. Deze activiteiten vallen onder de coronamaatregelen voor de scholenwerking. Kunst na school wordt wel beschouwd als aparte hobby, aangezien kinderen hierbij uit verschillende scholen komen.
 • Vakantiekampen (sport, SPOCJE,…) en opvanginitiatieven (IBO) blijven doorgaan tijdens de krokusvakantie. Een week kamp/IBO geldt ook als hobby en wordt dus best die week niet gecombineerd met een andere hobby.

Enkele voorbeelden:

 • Je kind volgt toneel in het APKO op woensdag en voetbalt op zaterdag: kies 1 van beide activiteiten als hobby voor de komende weken.
 • Je kind volgt muziekinitiatie en dansles in het APKO: kies 1 van beide activiteiten als hobby voor de komende weken.
 • Je kind doet naschoolse sport op school en gaat naar de Scouts: beide activiteiten kunnen behouden blijven. Naschoolse activiteiten vallen onder de coronamaatregelen voor de scholenwerking.
 • Je kind doet naschoolse sport op school, volgt muziekles en gaat naar de Scouts: naschoolse activiteiten gelden niet als hobby, maar vallen onder de coronamaatregelen voor de scholenwerking. Je mag dus nog 1 hobby per week kiezen: ofwel de muziekles, ofwel de Scouts.

Bubbels beperkt tot 10 voor activiteiten voor jongeren tot en met 18 jaar

 • Voor kinderen jonger dan 13 jaar verkleinen de bubbels van 50 naar max. 10 (begeleiding niet meegerekend). Zowel binnen- als buitenactiviteiten zijn nog toegestaan, maar we raden sterk aan om zoveel mogelijk buitenactiviteiten te organiseren. De begeleiding moet ook altijd een mondmasker dragen. Overnachten of samen een maaltijd eten (behalve een snack) is niet toegestaan.
 • Voor 13- tot 18-jarigen mogen er weer activiteiten doorgaan in bubbels van max. 10 (begeleiding niet meegerekend). De activiteiten gaan verplicht buiten door. Zowel de begeleiding als de jongeren dragen altijd een mondmasker, behalve wanneer zij actief aan het sporten zijn. Overnachten of samen een maaltijd eten (behalve een snack) is niet toegestaan.
 • Voor jongeren boven 18 jaar verandert er niets: dat kan nog steeds niet in verenigingsverband. Buiten samenkomen met max. 4 personen en 1,5 meter afstand van elkaar kan wel nog.
 • Uitzondering voor opvanginitiatieven in de krokusvakantie: voor opvanginitiatieven in de krokusvakantie kan er uitzonderlijk gewerkt worden met bubbels van 25 kinderen per week (exclusief begeleiding voor kinderen jonger dan 13). Dat geldt niet voor jongeren vanaf 13 jaar. Het IBO zal tijdens de vakantie dus in bubbels volgens leeftijdscategorie en met een maximum van 25 kinderen per bubbel georganiseerd worden. In schoolweken wordt het IBO georganiseerd in bubbels die worden ingericht volgens school. Een bubbel bestaat uit een combinatie van leerlingen uit max. twee verschillende scholen. Ook SPOCJE zal met gescheiden bubbels van max. 25 kinderen georganiseerd worden. Met annuleringen voor SPOCJE en IBO zal soepel omgegaan worden.

Kasacties verenigingen mogelijk mits toestemming

Het is onder strikte voorwaarden toegestaan om kasacties te organiseren, mits gemeentelijke toelating van de crisiscel. We vragen om in de eerste plaats in te zetten op ontmoeting en ontspanning in plaats van op geldinzameling, zeker voor tieners. Meer info over de voorwaarden kan opgevraagd worden bij het Infopunt Vrije Tijd via vrijetijd@overijse.be en 02 687 59 59.