Covid-19 - Europese maatregelen inzake het rijbewijs en de vakbekwaamheid

Als gevolg van de aanhoudende maatregelen wegens COVID-19 heeft de Europese Commissie beslist de geldigheid van alle Europese rijbewijzen en kwalificatiekaarten voor een bijkomende periode te verlengen.

Deze verlenging betreft zowel de einddatum van het rijbewijs (vermeld onder rubriek 4b op de voorzijde), de geldigheid van de categorieën (medische selectie) als de code 95 die vermeld is bij de categorieën C en D.

De geldigheid van de gevolgde nascholingscursussen wordt eveneens verlengd, zodat cursussen uit het begin van de nascholingscyclus nog kunnen meetellen voor de verlenging van de code 95.

De rijbewijzen (administratieve geldigheid, medische selectie en code 95) en de nascholingen waarvan de geldigheid eindigt in de periode tussen 01/09/2020 en 30/06/2021 worden verlengd met 10 maanden vanaf einddatum geldigheid.

De rijbewijzen (administratieve geldigheid, medische selectie en code 95) en de nascholingen waarvan de geldigheid verstreken is na 31 januari 2020 en vóór 1 september 2020 en reeds in de eerste periode een verlenging genoten voor 7 maanden, worden opnieuw verlengd met 6 maanden maar tenminste tot en met 01/07/2021.

De verlenging geldt automatisch, er moet geen hernieuwing van het document aangevraagd worden.

Het rijbewijs, de kwalificatiekaart of het getuigschrift nascholing wordt automatisch verlengd zoals aangegeven in de volgende tabel:

Vervaldatum (rijbewijs, categorieën kwalificatiekaart of getuigschrift nascholing)Verlenging
01/02/2020 - 30/06/2020tem 01/07/2021
01/07/2020 - 31/08/2020+ 13 maanden
01/09/2020 - 30/06/2021+ 10 maanden