De Vlaamse en Provinciale aanpassingspremie voor 65-plussers en personen met een handicap

Er zijn 2 aanpassingspremies, één van Wonen Vlaanderen en één van de provincie Vlaams-Brabant. Deze kunnen gecombineerd worden. De premie van de provincie Vlaams-Brabant kan ook aangevraagd worden door personen met een erkende handicap, terwijl de premie van Wonen Vlaanderen enkel voor 65+ers is.

Enkele voorbeelden:

  • installeren van een aangepaste badkamer, toilet of traplift
  • automatiseren van de bestaande toegangsdeur of garagepoort, rolluiken, plaatsen  van handgrepen en steunmiddelen in de badkamer
  • verhogen en verlagen van de vloer,…

Wat zijn de voorwaarden?

Gemeenschappelijk (zowel bij Vlaanderen als bij Vlaams-Brabant)

Let op!

Bij de Vlaamse aanpassingspremie mag de eindfactuur maximum 2 jaar oud zijn.

Bij de Provinciale aanpassingspremie mag de eindfactuur maximum 1 jaar oud zijn.

Hoeveel bedraagt de premie?

Wonen Vlaanderen

De premie wordt berekend op basis van de facturen die niet ouder zijn dan 2 jaar bij de aanvraag. Je moet voor minstens 1.200 euro aan facturen (inclusief btw) kunnen voorleggen. De aanpassingspremie bedraagt 50% van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen met een maximum van 1.250 euro.

Provincie Vlaams-Brabant

De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de werken met een maximum van 2.500 euro.
Indien je voldoet aan de inkomensvoorwaarden van het statuut van de Verhoogde tegemoetkoming (VT) bij het ziekenfonds kan een provinciale premie toegestaan worden van 75% van de kostprijs van de werken, met een maximum van 2.500 euro.

Waar indienen?

Provincie Vlaams-Brabant

Je kan deze premie online indienen via deze website: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/aanpassingspremie

Per post kan indienen kan ook naar het volgend adres: Provincie Vlaams-Brabant, dienst wonen, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Wonen Vlaanderen

Je kan de formulieren bekomen via deze website: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoe-de-vlaamse-aanpassingspremie-aanvragen

U kan de ingevulde formulieren, tezamen met de noodzakelijke bewijsstukken opsturen naar Wonen Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 bus 92, 3000 Leuven.