De Berken

De Berken is een open en autonoom dagcentrum dat een kwaliteitsvolle dagbesteding en begeleiding wil bieden aan volwassen personen met een beperking, die niet tewerkgesteld kunnen worden en die in onze regio wonen.

De Berken staan voor kleinschaligheid en nabijheid. Ons centrum wordt mogelijk nog uitgebreid in de toekomst, maar niet ten koste van een gezellige, familiale sfeer.

Via zorg op maat en tal van activiteiten willen we mensen met een beperking evenwaardig benaderen, stimuleren in hun zelfontplooiing, hun nuttigheidsgevoel en integratie in de samenleving vergroten … met de glimlach, vriendschap, levensvreugde en een stevige dosis humor.

Sociale media