Deeltijdse werkloosheidsformulieren (C3)

Sinds februari 2020 moet je het formulier C3 niet meer laten valideren door je gemeentebestuur.

Inhoud

Je bent werkloos en je start deeltijds te werken met een inkomensgarantie-uitkering, dan moet je je gewerkte uren bijhouden op het controleformulier 'C3-deeltijds'. Dit formulier C3-deeltijds dient om de inkomensgarantie-uitkering van de RVA te ontvangen.

Je ontvangt het bij de uitbetalingsinstantie.

Deze instanties zijn:
- ofwel de vakbond (voor de gesyndiceerden);
- ofwel de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (voor de niet-gesyndiceerden).

(https://www.hvw.fgov.be/nl)

Procedure

Het formulier C3-deeltijds zorgt dat je de inkomensgarantie-uitkering van de RVA ontvangt. Je krijgt het bij jouw betalingsinstantie.

De eerste keer moet je het formulier binnen de acht dagen geldig laten verklaren bij de gemeente of bij de VDAB. Dan laat je het formulier van de huidige maand én die voor de volgende drie maanden valideren.

Nadien kom je om de drie maanden terug voor de validering van de volgende drie formulieren. Je moet de volgende drie formulieren laten afstempelen voor de aanvang van de maand van het volgende formulier.

Enkel formulieren waarop de maand en jouw persoonsgegevens zijn ingevuld of een plakbriefje van de vakbond werd gekleefd, worden afgestempeld.

Wat meebrengen

  • Formulieren deeltijds werkloosheid die je haalt bij jouw uitbetalingsinstelling
  • Identiteitskaart

Kostprijs

Gratis

Regelgeving

K.B. van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

M.B. van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.