dienst Vrijetijdsinfrastructuur

Wie zijn we?

De dienst sport- en vrijetijdsinfrastructuur zorgt voor een  kwalitatieve en klantvriendelijke exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur die  ter beschikking wordt gesteld aan onze inwoners en verenigingen. Ook het organiseren en faciliteren van sportactiviteiten (sportlessenreeksen, sportkampen, naschoolse sport, middagsport,…) en de opvolging van het sportbeleid en de sportclubs zit bij deze dienst. Het team wordt aangestuurd door het diensthoofd vrijetijdsinfrastructuur en omvat een 15-tal zwembadmedewerkers enerzijds en een logistieke ploeg vrije tijd anderzijds. De 2 uitvalsbasissen zijn de backoffice van het Begijntjesbad en Kamp Kwadraat, het effectieve werkterrein is het hele grondgebied van Overijse.

Wat doen we?

De dienst stelt de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking aan zoveel mogelijk inwoners en verenigingen. Het gaat om socio-culturele infrastructuur (Markthal, de polyvalente ruimtes in cultuurcentrum Den Blank en vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat, bezoekerscentrum Dru!f, de Lipsiuszaal en de gemeentelijke wijkontmoetingscentra Den 38, De Fraat, De Rank, Den Turf) en om sportinfrastructuur (het Begijntjesbad, Sporthal Den Heurk, Atletiekpark Den Heurk, de gemeentelijke voetbalaccommodaties in Jezus-Eik, Hagaard en Begijnhof, de tennisterreinen,  omnisportterreinen en de bewegwijzerde moutainbikeroutes ).                                                                           

Er staan ook regelmatig nieuwbouw- of renovatieprojecten op de agenda waarbij de dienst vanuit exploitatiestandpunt haar bijdrage doet en vaak in dialoog treedt met gebruikers.

Het sportbeleid wordt ook in deze dienst verder vormgegeven en bewaakt. Iedereen zoveel als mogelijk aan het bewegen en sporten krijgen en behoeften op vlak van sport met de meest vernieuwende mogelijkheden beantwoorden, zijn dagelijkse drijfveren. Sportkampen, sportclubwerking, sport(initiatie)reeksen, sporteldagen, naschoolse sport, middagsport, G-sport en andere initiatieven worden georganiseerd en gefaciliteerd.. Hiervoor wordt ook vaak met buurgemeenten en (bovenlokale) partners samengewerkt.