Directeur BKO

De BKO is onze gemeentelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten. Creatieve zielen, jong en oud, komen hier samen om wilde ideeën om te zetten in praktijk. Je komt terecht in een charmant gebouw met verfspetters op de krakende houten vloeren, kunst aan de muren zover je kijken kan, en achter elke deur en in elk hoekje schuilt er wel een kleine eigenzinnigheid. Kortom, er wordt hardnekkig geleerd en geleefd.

 

TAKENPAKKET

Als directeur ben je verantwoordelijk voor de algemene artistieke, pedagogische en administratieve leiding van de academie.. Als directeur is het jouw opdracht om van de academie een bruisende ontmoetingsplaats te maken die een duidelijke plek inneemt in het culturele landschap van de gemeente Overijse en de bredere regio. Jij houdt de vinger aan de pols van nieuwe ontwikkelingen en tendensen in het culturele landschap.

Jouw uitdagingen

 • Hoe versterk ik de academie in het cultureel landschap van Overijse en regio?
 • Hoe breng ik innovatie & vernieuwing binnen de academie? En hoe zorg ik ervoor dat dit uitgedragen wordt buiten de muren van de academie?
 • Hoe maak ik van de academie een ontmoetingsplaats die bruist van creativiteit?
 • Wat is de visie inzake ontwikkelingen op vlak van infrastructuur en ICT ?
 • Hoe organiseer ik een goede kwaliteitsbewaking?
 • Hoe organiseer ik een goede leerlingenadministratie?
 • Hoe zorg ik voor een goed financieel beheer van de academie?
 • Hoe zetten we het lestijden, uren- en puntenpakket in?
 • Hoe organiseren we diverse schoolprojecten, in lijn met de visie op de academie?
 • Hoe organiseren we een goed personeelsbeleid op vlak van selectie, aanvangsbegeleiding, coaching en ontwikkeling, evaluatie?
 • Hoe organiseren we een goede ondersteuning van leerlingen en een aangenaam leef- en leerklimaat?

JE PROFIEL

Jouw talenten

 • Je bent een goede coach en people manager – je beschikt over leidinggevende capaciteiten om medewerkers te inspireren, te coachen en aan te sturen.
 • Je legt de nodige overtuigingskracht aan de dag om anderen te enthousiasmeren en aan te moedigen om zich in te zetten.
 • Deeltijds Kunstonderwijs is jouw passie
 • Je weet visie te ontwikkelen en beslissingen te onderbouwen op basis van een brede contextanalyse.
 • Je beschikt over een stevig doorzettingsvermogen om doelstellingen te realiseren.
 • Je hebt sterke organisatorische en planningsvaardigheden.
 • Samenwerken in teamverband is een evidentie voor jou.
 • Je bent vlot in het leggen, opbouwen en onderhouden van contacten met externen.
 • Je bent een ondernemer – geen uitdaging is voor jou te groot.
 • Je houdt ervan creatieve oplossingen te zoeken voor problemen.
 • Je beschikt over een stevig doorzettingsvermogen om doelstellingen te realiseren

Je bent ...

 • Leidinggevend

Je kan medewerkers aansturen en motiveren. Zo stimuleer je hen tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling.

 • Transparant

Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming en je stimuleert communicatie, zodat het beleid, de medewerkers en leerlingen en ouders goed geïnformeerd en betrokken zijn.

 • (Zelf)kritisch

Je neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en stuurt dit bij waar nodig

 • Teamgericht

Je bent een bruggenbouwer en weet anderen te inspireren om een gezamenlijk resultaat te bereiken

 • Klantgericht

Je bewaakt een uniforme, klantvriendelijke, kwalitatieve dienstverlening binnen vastgelegde termijnen en volgens intern opgestelde richtlijnen

 • Doelgericht

Je maakt concrete afspraken met alle betrokkenen gericht op het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen en weet hierbij het overzicht op het geheel te bewaren. Je werkt vanuit een helicopterview die je vervolgens vertaalt naar een hands-on aanpak met een kwalitatief eindproduct voor ogen.

 • Innovatief

Je bent op de hoogte van de nieuwe tendensen, ontwikkelingen en mogelijke middelen in het kunstonderwijs. Je kan daaruit goede keuzes maken om de academie gericht te positioneren.

SELECTIE

Selectievoorwaarden

 • Houder zijn van de bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van directeur in het deeltijds kunstonderwijs voor een instelling met een 4de graad, zoals vastgesteld door de Vlaamse regering. Je kan dit opzoeken op https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/.
 • Als laatste geen evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ hebben verkregen. Indien het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn;
 • Voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van artikel 19 van het decreet rechtspositie van 27 maart 1991;
 • De betrekking in hoofdambt uitoefenen op het moment van vaste benoeming;
 • Een attest van deelname aan een cursus voor kandidaat-directeurs of beginnende directeurs of gevorderden bij OVSG (AVSG) kunnen voorleggen, uiterlijk op de vooravond van de vaste benoeming;
 • De aanstelling gebeurt voltijds.
 • De aanstelling gebeurt op proef. Aan het einde van het tweede volledige schooljaar wordt de directeur na een gunstige beoordeling in vast dienstverband benoemd.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Stap 1: Solliciteer tot en met 23 februari 2023.
 • Stap 2: Neem deel aan een schriftelijk aanwervingsexamen (thuisopdracht – wordt uitgestuurd woensdag 1 maart 2023 – inleveren maandag 6 maart 2023 voor 9u
 • Stap 3: De kandidaten die geslaagd zijn voor het aanwervingsexamen worden uitgenodigd voor een assessment dat zal plaatsvinden woensdag 15 maart 2023
 • Stap 4: De kandidaten die geslaagd zijn voor het assessment worden uitgenodigd voor het mondeling aanwervingsexamen op vrijdag 24 maart 2023

Ben je geslaagd voor de selectie, maar eindigde je niet als eerste in de rangschikking? Dan kom je terecht in een wervingsreserve die 2 jaar geldig is.

Hoe solliciteren?

CONTACT

Heb je nog vragen over deze vacature?

Je kan terecht bij de Personeelsdienst via personeelsdienst@overijse.be of 02 785 33 40.

Wij vinden kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, geaardheid, geloof of een handicap. Het zijn jouw pittige talenten die het verschil maken.