Toolbox Dorpse architectuur: expo en dialoogtafel

Hoe kan architectuur de kwaliteit van een dorpskern beter maken? Hoe kan je verdichting combineren met behoud? Wat zijn de mogelijkheden om meervoudig wonen te stimuleren?
Architectuur en nieuwe projecten bepalen mee het uitzicht, de functionaliteit en de kwaliteit van dorpskeren, ook in onze streek. Slimme architectuur gaat voor oplossingen op maat van de gemeente en verbetert de woonkwaliteit terwijl de eigenheid van een dorp wel bewaard blijft.

Op de expo “Toolbox Dorpse Architectuur” ga je dieper in op deze vragen én oplossingen. De toolbox werd gemaakt om tips en tactieken aan te bieden om op een kwaliteitsvolle manier te kijken naar hoe we onder woonkernen verder kunnen ontwikkelen. 
Vaak vallen dorpskernen in Vlaanderen onder het idee van het 'verdichting' ten prooi aan generieke appartementsgebouwen die niet bijdragen aan de verblijfskwaliteit, leefbaarheid of klimaatrobuustheid van een gemeente. Op zoek naar alternatieven werkte AR-TUR samen met vele partners aan een nieuwe aanpak. De Toolbox Dorpse Architectuur toont met een scala aan voorbeelden van projectverhalen, dorpse figuren en tactieken hoe collectief wonen in dorpen beter kan.

Het resultaat mag er zijn: het werd een mooi vormgegeven pakket en was ook genomineerd voor de Ultima Publieksprijs

Regio-expo van 31 oktober tot 12 november

Samen met de gemeentes Tervuren, Hoeilaart, Huldenberg en Oud-Heverlee organiseert Overijse een tentoonstelling en dialoogtafel, gefocust op onze regio. De expo loopt van 31 oktober tot en met 12 november in het Grand Café van Woonzorgzone De Kouter in Oud-Heverlee

Tijdens de dialoogtafel op donderdag 9 november 2023 van 14 tot 17 uur ga je een stapje verder en test je de tactieken en figuren die de Toolbox aanreikt meteen uit op een concreet project. Zo ontdek je zelf hoe je op een andere manier kan nadenken over de woonuitdagingen waar dorpen en gemeenten nu volop mee te maken krijgen. 
Welke sterktes moeten we behouden of uitspelen? Wat kunnen nieuwe projecten bijbrengen? Hoe kunnen we slimmer wonen combineren met het behouden van wat een gemeente of dorp zo uniek maakt? Als je hier graag mee over nadenkt, schrijf je dan in door een e-mail te sturen naar ruimtelijke.ordening@oud-heverlee.be .

De dialoogtafel vindt plaats op een nieuwe locatie: gemeentehuis Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee in de vergaderzalen Meerdael en Arenberg.

Openingsuren Expo 

De expo is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van het Grand Café, van 31 oktober tot en met 12 november 2023 in Woonzorgzone De Kouter, Kouterstraat 20, 3052 Oud-Heverlee (in de hoofdgang aan het Grand Café en in het Grand café zelf): 

  • Maandag van 10 tot 12 uur en van 18 tot 20 uur 
  • Dinsdag van 10 tot 12 en uur van 14 tot 20 uur 
  • Woensdag van 14 tot 17 uur 
  • Donderdag van 10 tot 12 uur en van 18 tot 20 uur 
  • Vrijdag van 10 tot 12 uur 
  • Zaterdag van 10 tot 13 uur 

De Toolbox Dorpse Architectuur is een initiatief van AR-TUR in samenwerking met het departement Architectuur van de KU Leuven en Public Space, mogelijk gemaakt door de provincie Vlaams-Brabant.
Het project werd ondersteund door de Vlaamse Overheid, gemeente Malle, gemeente Olen, cofinanciering vanuit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Antwerpen.