Educatief materiaal

Voor wie?

Het educatief materiaal kan enkel door leerkrachten, zorgcoördinatoren en educatief verantwoordelijken uitgeleend worden.

Wat?

De bibliotheek beschikt over verschillende materialen waarmee leerkrachten aan de slag kunnen in hun klas:

 • 'Blauwland-Geelland' is een simulatiespel. Het spel spoort twee groepen aan tot het ontdekken van elkaars gewoonten, gebruiken, rituelen en afspraken.
  Doel is ervaren hoe moeilijk het is om te integreren in een onbekende groep, ervaren hoe vooroordelen en racisme ontstaan.
 • 'Pest'Oog' is een informatief spel rond de thema's pesten, diversiteit, beperkingen en talenten voor kinderen van 7 tot 10 jaar.
 • Vlindernet is een speelse invalshoek om te praten over cyberpesten, de aanleiding ervan, de gevoelens en behoeften daarbij en hoe veilig om te gaan met internet.
 • 'Opgekikkerd!' is een vrolijk bordspel voor kinderen die alleen maar denken aan wat er mis kan gaan. Kinderen leren de faalangstige-, pieker- en dwanggedachtes uit de donderwolkjes te veranderen in opkikkertjes.
 • Met het 'EQ-babbelspel' versterk je spelenderwijs je zelfbeeld en je omgang met anderen.
  Het doel van dit spel is emoties bespreekbaar te maken, jezelf beter te leren kennen en sociaal-emotioneel moeilijke thema's op speelse wijze aan te kaarten.
 • 'Beestenberg' biedt leerkrachten in de tweede en derde graad basisonderwijs (eventueel ook eerste graad BSO en BUSO) een leerroute aan waarin leerlingen vertrouwd worden met inzichten, houdingen en vaardigheden om respectvol en empathisch met zichzelf en anderen om te gaan in conflictsituaties.
  Er wordt gewerkt met inleefgesprekken en rollenspelen, gebaseerd op verhalen over dieren. Er zijn ook werkmethodes voor tekstontleding bij.
 • 'Het grote boek over het lichaam' is een prentenboek over het menselijk lichaam waarin wordt uitgelegd hoe je lichaam functioneert.
  Dit is een interactieve uitgave met kleurentekeningen, uitvouwbare flapjes en voelelementen. Vanaf ca. 4 jaar.

Hoe uitlenen?

Wil jij graag aan de slag met ons educatief materiaal? Stuur dan een mailtje naar bibliotheek@overijse.be of vraag dit tijdens je volgende bezoek aan een medewerker van de Bibliotheek.
Het materiaal kan enkel op een klaskaart uitgeleend worden. Als leerkracht ontvang je van de Bibliotheek een gratis klaskaart. Hiermee kan je 35 materialen ontlenen gedurende vier weken