Enquête Statbel

Tot en met eind juni 2021 houdt Statbel, het Belgische statistiekbureau, een enquête naar inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) bij een aantal geselecteerde huishoudens uit onze gemeente.

Wat

Deze enquête geeft een unieke inkijk in de levensomstandigheden zoals huisvesting, opleiding, werk en inkomens. Statbel maakt op basis van deze gegevens statistieken op voor België, zoals het risico op armoede en sociale uitsluiting. Ze levert internationaal vergelijkbare gegevens en coördineert dit op Europees niveau via Eurostat.

Hoe

De huishoudens, geselecteerd uit het Rijksregister, worden per brief op de hoogte gebracht dat een enquêteur hen zal contacteren om een tijdstip af te spreken waarop het telefonische interview kan worden afgenomen. Ze ontvangen een vergoeding van 30 euro ter compensatie van de tijd die ze in de interviews hebben geïnvesteerd.

Doel

Deze enquête heeft als voornaamste doelstelling indicatoren te bekomen om het sociale beleid mee te helpen evalueren en plannen. Wij nodigen de geselecteerde huishoudens dan ook uit om hun volledige medewerking hieraan te verlenen.

Meer info

Voor meer inlichtingen omtrent deze enquête kan je steeds contact opnemen met het Call Center van de FOD Economie of een e-mail sturen naar Statbel:

FOD Economie

  • Tel. 0800 120 33
  • Fax : 0800 120 57

Contact Center Statbel