Erkenning bovenlokale sportverenigingen in de Druivenstreek

Een sportvereniging die actief is in de Druivenstreek (Tervuren, Overijse, Huldenberg, Hoeilaart, Bertem) kan in aanmerking komen voor een bovenlokale erkenning op het niveau van de Druivenstreek.

Voorwaarden voor een bovenlokale erkenning

 • De vereniging moet een groepering van mensen zijn die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd, zonder beroeps-, winst- of handelsoogmerk. De vereniging is een vzw of feitelijke vereniging.

 • De vereniging biedt sportactiviteiten aan voor de inwoners van de Druivenstreek en heeft een aantoonbare actieve werking.

 • De vereniging moet erkend zijn in één van de vijf gemeenten van de Druivenstreek als een lokale vereniging met de beoefening of promotie van sportactiviteiten als primaire doelstelling.

 • Minstens één bestuurslid moet in de Druivenstreek wonen.

 • Bij de werking en de organisatie van de vereniging geldt het Nederlands als voertaal.

 • De statuten of missie van de vereniging moeten worden voorgelegd.

 • De vereniging voldoet minimaal aan één van de onderstaande voorwaarden:

  • 1. Minstens 70% van de leden is afkomstig uit de Druivenstreek, met een maximum van 50% uit één gemeente.

  • 2. Minstens 100 van de leden zijn afkomstig uit de Druivenstreek, exclusief de hoofdgemeente.

  • 3. De vereniging is actief in meerdere gemeenten, minstens 25 weken per jaar, waarbij ze minstens 1 uur per week sport aanbiedt.

Voordelen van een bovenlokale erkenning

Een bovenlokaal erkende vereniging kan genieten van volgende voordelen in de gemeenten van de Druivenstreek:

 • Gebruik van materialen uit de gemeentelijke uitleendienst(en) volgens de lokale reglementen van de gemeente(n) waar de activiteit doorgaat.

 • Dezelfde voordelen en tarieven als lokale verenigingen voor de huur van gemeentelijke (sport)infrastructuur in de Druivenstreek (enkel voor de reguliere sportwerking).

 • Publicatie van activiteiten via de communicatiekanalen van alle gemeenten en volgens de lokale reglementen van de gemeenten.

Bovenlokale erkenning aanvragen

Lijst bovenlokaal erkende sportverenigingen

laatste update: raad van bestuur 24 april 2024

 • BCTO (basket)
 • De IJsetrippers (wandelen)
 • Jolly Jumpers (rope skipping)
 • Martial Arts Academy (gevechtsport)
 • OHR (voetbal)
 • Sport en opleiding (multisport - naschoolse sport)
 • TC De Jonge Wingerd (tennis - padel)
 • X-Plosion Dance (dans)
 • ZORO-Zwemteam (zwemmen)

Extra info

 • Hieronder vind je het erkenningsreglement voor bovenlokale sportverenigingen in de Druivenstreek (zoals goedgekeurd door de verschillende gemeenteraden).
 • Er zijn geen specifieke subsidies verbonden aan de erkenning als bovenlokale vereniging.

Documenten

 • 20231128_GR_Uittreksel_Goedkeuring van een bovenlokaal erkenningsreglent voor sportverenigingen.pdf
  pdf 194,3 Kb
  Downloaden