Erkenning voor verenigingen

Erkende verenigingen hebben recht op een aantal voordelen en subsidies. In 2022 hebben we aan de hand van een participatietraject het erkenningsreglement aangepast. Hierover kan je meer lezen op deze pagina. 

Overgang erkende verenigingen
Vanaf 1 januari gaat dit nieuwe reglement - dat je hier onderaan kan vinden - in werking. 
Verenigingen die al erkend waren, blijven dit. Zij worden automatisch in het nieuwe systeem gezet, zonder bijkomend papierwerk. Om ook na 2023 erkend te blijven, moeten zij voldoen aan de criteria die vanaf nu gehanteerd worden om een erkenning te krijgen. 

Deze criteria worden bepaald begin 2022, opnieuw met inspraak van de verenigingen en adviesraden zelf. Leden kunnen deelnemen aan de inspraakavonden in januari of februari, om samen na te denken over het nieuwe systeem, de basissubsidies, nuttige criteria, ... 

Erkenning aanvragen
Zit je in een vereniging die nog niet erkend is? Dan kan je je erkenning aanvragen via dit formulier. 

Documenten

  • 20221205_reglement erkenning van verenigingen.pdf
    pdf 125,5 Kb
    Downloaden