Factureren aan de gemeente en OCMW Overijse

Hoe factureren aan gemeente en OCMW Overijse?

Elektronisch factureren

Vanaf 1 september 2024 zal het lokaal bestuur Overijse ENKEL nog facturen registreren die via het PEPPOL-platform worden aangeboden.

PDF’s via mail zijn dus niet meer geldig en zullen niet meer geregistreerd worden.

1. Waarom?

1.1   Het Koninklijk besluit "E-invoicing" van 9 maart 2022 verplicht leveranciers om e-facturen te versturen naar Europese, federale, Vlaamse en lokale besturen. Koninklijk besluit van 9 maart 2022 | BOSA (belgium.be)

1.2   E-facturatie biedt tal van voordelen:

 • Er zijn geen papier-, port- en envelopkosten
 • Geen kans op verlies van een factuur, of fouten bij doorsturen
 • Tijdsbesparing omdat er geen menselijke tussenkomst meer nodig is
 • Goedkeuringsflow start sneller, waardoor sneller uitbetaald worden
 • Een opportuniteit om je facturatieproces te digitaliseren; vanaf 1/1/26 is voor alle B2B verplicht

2. Wat moet je doen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om hiermee te werken, afhankelijk van de grootte van je bedrijf en je manier van factureren. Alle info over het Peppol-model en welke optie je best kiest, vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

2.1  Check je eigen boekhoudpakket; is de optie mogelijk om e-facturen via Peppol te verzenden?

2.2  Of kies een facturatietool uit de lijst van de Vlaamse overheid en volg de stappen 21_D118_P26_efacturatie_VLOH_digit_brochure_NL_V2_300dpi.pdf (vlaanderen.be)

2.3  Of gebruik je liever geen facturatietool of boekhoudpakket? Dan kan je gratis e-facturen versturen via Mercurius, het portaal van de federale overheid. Mercurius (belgium.be)

3. Vormvereisten factuur

Welke informatie je factuur moet bevatten, is afhankelijk van het al dan niet btw-plichtig zijn.

3.1 Je hebt een ondernemingsnummer

Heb je een btw-nummer, dan ben je verplicht de vormvereisten volgens de btw-wetgeving te gebruiken:

 • Vermeld steeds het juiste btw-percentage op de factuur.
 • Indien er geen btw moet worden verrekend, vermeld dan op de factuur steeds de juiste reden 
  (bv. medecontractant, kleine onderneming, vrijstelling o.b.v. art.44).
 • Vermeld steeds het bestelbonnummer op je factuur.

3.2 Je hebt geen ondernemingsnummer (particulieren, bepaalde vrije beroepen, rechtspersonen zonder btw-nummer)

Vermeld minimaal onderstaande gegevens op je onkostennota voor een correcte uitbetaling:

 • Naam + Rijksregisternummer
 • Adres
 • Rekeningnummer (IBAN)
 • Datum van opmaak onkostennota
 • Bestelbonnummer
 • Omschrijving en datum van dienst/levering
 • Bedrag

4. Bestelbonnen

Een bestelling door Lokaal bestuur Overijse komt pas tot stand na ontvangst van een digitale bestelbon na goedkeuring door de bevoegde dienst. Wacht de ontvangst van de bestelbon af voordat je goederen levert, diensten presteert of werken verricht.

Noteer het nummer van de bestelbon (202400xxxx) bij <PO-nummer> in het voorziene Peppol-sjabloon.

5. Wettelijke betaaltermijn

De wettelijke termijn bedraagt normaal 30 dagen na factuurdatum voor de meeste diensten en goederen. De wettelijke betaaltermijn voor werken bedraagt 30 dagen en na aanvraag van de factuur door de gemeente of het OCMW (einde verificatietermijn; na goedkeuring van de vorderingstaat).

Ondanks de dagelijkse zorg voor uw factuur, kan het voorkomen dat wij de betaaltermijn overschrijden.

6. Technische ondersteuning

Raadpleeg de helpdesk van de toepassing die je gebruikt voor technische ondersteuning, foutmeldingen, vragen of facturen correct afgeleverd zijn enz.

Wij kunnen enkel nagaan of we een e-factuur al dan niet hebben ontvangen.

7. Onze entiteiten

Gemeentebestuur Overijse BE0207 512 001

Begijnhof 17

3090 Overijse

 • Gemeente Overijse is gemengd btw-plichtig: Werken in onroerende staat moeten gefactureerd worden met btw-medecontractant.
 • Bedrijven buiten België moeten een factuur opmaken zonder B.T.W. in kader van intracommunautaire leveringen.

OCMW Overijse BE0212 207 393

Dr. J.P. Dieudonnéstraat 3

3090 Overijse

 • OCMW Overijse is niet btw-plichtig; er kan niet met medecontractant gefactureerd worden. Bedrijven buiten België moeten een factuur opmaken met B.T.W.