Factureren aan de gemeente en OCMW Overijse

Hoe factureren aan gemeente en OCMW Overijse?

Elektronisch factureren

Vanaf maart 2024 schakelen we over op elektronisch factureren via Peppol.
Er zijn verschillende mogelijkheden om hiermee te werken, afhankelijk van de grootte van je bedrijf en je manier van factureren. Alle info over het Peppol-model en welke optie je best kiest, vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

Vanaf 1 maart 2024 zal het lokaal bestuur Overijse-  in uitvoering van het KB over elektronische facturatie - facturen registreren die via het Peppol platform worden aangeboden.

Om ervoor te zorgen dat je factuur goed toekomt, moet je wel op enkele zaken te letten.

We sommen ze even voor je op:

 • Je moet steeds de 10 cijfers van de bestelbon vermelden. Indien je geen bestelbonnummer hebt gekregen, vraag je deze best op bij jouw contactpersoon binnen onze organisatie.
 • Facturen kunnen enkel in een gestructureerd XML-formaat (UBL2.1) aangeboden worden op het Open Peppol platform.
 • Onze Peppol gegevens
  • Gemeente: BE0207.512.001
  • OCMW: BE0212.207.393

Hulp nodig?

We verwijzen naar de website van de Vlaamse overheid waar heel wat informatie op terug te vinden is. 

Hieronder vind je de contactgegevens van onze entiteiten:

Gemeentebestuur Overijse BE0207 512 001

Begijnhof 17

3090 Overijse

Voorwaarden bij PDF facturen via: inkomende.facturen@overijse.be

 • Bovenstaand e-mailadres enkel voor facturen gebruiken of voor betalingsherinneringen (rappels, aanmaningen)
 • Bestelbonnummer moet vermeld staan op de factuur
 • Eén factuur per PDF en per mail

Gemeente Overijse is gemengd btw-plichtig: Werken in onroerende staat moeten gefactureerd worden met btw-medecontractant.
Bedrijven buiten België moeten een factuur opmaken zonder B.T.W. in kader van intracommunautaire leveringen.

OCMW Overijse BE0212 207 393

Dr. J.P. Dieudonnéstraat 3

3090 Overijse

Voorwaarden bij PDF facturen via: inkomende.facturen.ocmw@overijse.be

 • Bovenstaand e-mailadres enkel voor facturen gebruiken of voor betalingsherinneringen (rappels, aanmaningen)
 • Bestelbonnummer moet vermeld staan op de factuur
 • Eén factuur per PDF en per mail

OCMW Overijse is niet btw-plichtig; Er kan niet met medecontractant gefactureerd worden. Bedrijven buiten België moeten een factuur opmaken met B.T.W.

Vormvereisten factuur

Welke informatie je factuur moet bevatten, is afhankelijk van het al dan niet btw-plichtig zijn.

Je hebt een ondernemingsnummer

Heb je een btw-nummer, dan ben je verplicht de vormvereisten volgens de btw-wetgeving te gebruiken:

 • Vermeld steeds het juiste btw-percentage op de factuur.
 • Indien er geen btw moet worden verrekend, vermeld dan op de factuur steeds de juiste reden 
  (bv. medecontractant, kleine onderneming, vrijstelling o.b.v. art.44).
 • Vermeld steeds het bestelbonnummer op je factuur.

Je hebt geen ondernemingsnummer (particulieren, bepaalde vrije beroepen, rechtspersonen zonder btw-nummer)

Vermeld minimaal onderstaande gegevens op je onkostennota voor een correcte uitbetaling:

 • Naam + Rijksregisternummer
 • Adres
 • Rekeningnummer (IBAN)
 • Datum van opmaak onkostennota
 • Bestelbonnummer
 • Omschrijving en datum van dienst/levering
 • Bedrag

Wettelijke betaaltermijn

De wettelijke termijn bedraagt normaal 30 dagen na factuurdatum voor de meeste diensten en goederen. De wettelijke betaaltermijn voor werken bedraagt 30 dagen en na aanvraag van de factuur door de gemeente of het OCMW (einde verificatietermijn; na goedkeuring van de vorderingstaat).

Ondanks de dagelijks zorg voor uw factuur, kan het voorkomen dat wij de betaaltermijn overschrijden.