Fietsvoorziening Terhulpensesteenweg - N253 in Maleizen

Waarover gaat het?

Er zullen fietspaden aangelegd worden langs de Terhulpensesteenweg (tussen E411 en Terhulpen) in Maleizen. De gemeente zelf is hier geen projecteigenaar van, maar wel de hogere overheid Agentschap Wegen en Verkeer. Dat wil zeggen dat de gemeente tijdens het voorafgaand traject betrokken wordt als partner. We kunnen dus een advies formuleren op de voorstellen die AWV hierover naar voren schuift. Zo werd er een kladversie startnota opgemaakt waarop de gemeente om advies werd gevraagd.

Infovergadering

Voor het gemeentelijke advies werden de inwoners van Overijse gevraagd om hun mening. Op 2 februari 2023 vond een infovergadering plaats waarop een voorlopige startnota van het studiebureau van de hogere overheid met betrekking tot het dossier fietsvoorziening N253 - Terhulpensesteenweg werd voorgesteld. Ook het lokaal bestuur en het studiebureau waren hierop aanwezig.

Tijdens en na de vergadering werden opmerkingen en bedenkingen vanuit de burgers op deze voorgestelde (voorlopige) startnota verzameld.

De opmerkingen konden per segment afzonderlijk worden meegegeven.
Er zijn 5 segmenten en 2 kruispunten:

 • Deel KMO Zone-Poelweg
 • Deel Poelweg – Hoeilaartsesteenweg
 • Deel Hoeilaartsesteenweg – Basisschool
 • Deel basisschool – Smetslaan
 • Deel Smetslaan – Gemeentegrens Terhulpen

Daarnaast zijn er ook nog 2 kruispunten besproken:

 • met Poelweg
 • met Hoeilaartsesteenweg en Rozierensesteenweg

De lijst met reacties die tijdens en na de infoavond op 2 februari 2023 werden ontvangen kan je hieronder nalezen.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgermeester en schepenen heeft mede op basis van de verzamelde reacties van de inwoners een finaal advies richting de hogere overheid opgesteld. Naast de verzamelde reacties speelden ook een aantal andere factoren zoals wetgeving, voorwaarden van de hogere overheid, riolering en waterhuishouding, groenbeheer, ….

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen betreffende de het advies op de aanleg fietsvoorziening langs Terhulpensesteenweg – N253 in Maleizen kan je hieronder nalezen.

Vervolg

Het studiebureau zal nu het ontwerp van de fietsvoorziening verder uitwerken op basis van het gemeentelijke advies en alle andere adviezen van andere verschillende partners.
Daarna zal het een omgevingsvergunning aanvragen (ten vroegste midden 2024). Tijdens de vergunningsaanvraag zal een formeel openbaar onderzoek lopen (najaar 2024), waarin eventuele opmerkingen/bezwaren op dit ontwerp kunnen geformuleerd worden

Documenten

 • 20230301_N253 fietspaden_ontvangen reacties op infoavond.pdf
  pdf 123,1 Kb
  Downloaden
 • 20230328_publicatie_CBS beslissing_fietsvoorziening N253 Terhulpensesteenweg.pdf
  pdf 73,2 Kb
  Downloaden