Fiscale fiche

Elke gepensioneerde ontvangt zijn fiscale fiche ten laatste in de loop van april 2021.

Hoe worden de fiscale fiches verstuurd?

 • Alle gepensioneerden vinden hun fiscale fiche ten laatste half april 2021 terug op mypension.be.
 • Gepensioneerden die in het buitenland wonen, ontvangen hun fiscale fiche:
  • via de post;
  • via mypension.be;
  • via hun eBox.
 • Gepensioneerden die in België wonen, ontvangen hun fiscale fiche:
  • via mypension.be;
  • via hun eBox.

Algemene regel

Er wordt geen geen papieren versie naar elke gepensioneerde gestuurd. Alle gepensioneerden kunnen hun fiscale fiche via mypension.be raadplegen.
Bovendien is een papieren versie van de fiscale fiche in België niet nodig, want:

 • de Federale Pensioensdienst bezorgt de fiscale fiches tijdig en correct aan de FOD Financiën;
 • de FOD Financiën gebruikt deze gegevens bij de voorbereiding van de belastingaangifte van de gepensioneerde.

Dat betekent dat de pensioengegevens al ingevuld zijn in:

 • het voorstel van vereenvoudigde aangifte;
 • de aangifte via MyMinfin (Tax-on-web)
 • of de aangifte die een medewerker van de FOD Financiën voor de gepensioneerde invult.

Uitzonderingen

Er wordt wel nog een papieren versie verstuurd naar:

 • gepensioneerden die hun aangifte vorig jaar op papier deden;
 • gepensioneerden die geen voorstel tot vereenvoudigde aangifte ontvangen;
 • huwelijkspartners, van wie de gepensioneerde partner in de loop van 2020 overleden is;
 • bewindvoerders.

Opgelet: Het printen en versturen van 450 000 fiches kost nu iets meer tijd dan in normale omstandigheden.

Wat als de gepensioneerde toch een papieren versie (of duplicaat) wil aanvragen?

Dat is perfect mogelijk. De gepensioneerde kan zijn fiscale fiche altijd printen via zijn online pensioendossier op mypension.be, vanaf het moment dat deze elektronisch beschikbaar is.

Vanaf 19 april kan de gepensioneerde ook een papieren versie aanvragen:

Voor deze aanvraag heeft de gepensioneerde zijn rijksregisternummer nodig.

De gepensioneerde kan slechts één aanvraag per maand doen.

Wat staat er op de fiscale fiche?

Op de fiscale fiche staan 2 zaken vermeld:

 • de belastbare bedragen die de gepensioneerde in het voorgaande jaar ontving;
 • de bedrijfsvoorheffing die al ingehouden en doorgestort werd naar de FOD Financiën.

Lees meer over de fiscale fiches op : https://www.sfpd.fgov.be/nl/betaling/fiscale-fiche

Info

Een gepensioneerde wil weten waarom hij toch nog belastingen moet bijbetalen in 2021 terwijl de bedrijfsvoorheffing op zijn pensioen al gestegen is sinds januari 2021.

In 2020 moest hij minder bedrijfsvoorheffing betalen op zijn pensioen. Daardoor moet hij mogelijk wel meer bijbetalen voor zijn personenbelasting in 2021. De FOD Financiën heeft er daarvoor gekozen om de bedrijfsvoorheffing te verhogen vanaf januari 2021.

De lichte verhoging van de bedrijfsvoorheffing sinds januari 2021 is om te voorkomen dat de gepensioneerde moet bijbetalen voor zijn belastingen in 2022. Deze stijging van de bedrijfsvoorheffing zal dus nog geen effect hebben op de eindafrekening van de belastingen van 2021.

Lees meer over de lichte stijging van de bedrijfsverhoging op onze website: https://www.sfpd.fgov.be/nl/betaling/brut-net#Stijging2021