Frauduleuze e-mails

Cybercriminelen zijn steeds actiever de laatste tijd. Wees voorzichtig met louche mails die je binnenkrijgt!

Momenteel worden er frauduleuze e-mails verstuurd vanuit de naam van Doma Incasso, die bedrijven aanschrijft in naam van steden en gemeenten. Dit gebeurt door cybercriminelen, dus ga hier zeker niet op in.

De valse mails worden verzonden vanuit fixdebt.services23@outlook.com. De mails kunnen een vordering vermelden rond afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Noch onze gemeente noch Doma Incasso zijn verbonden aan deze e-mails en hebben stappen ondernomen om het misbruik te melden en zo mogelijk te stoppen.

Als je het vermoeden hebt dat je een mogelijk frauduleuze email hebt ontvangen, bekijk dan wie de verzender is van de e-mail. Is de mail afkomstig van een ander domein dan @doma-incasso.be en de verzender doet zich voor als Doma Incasso, dan kan je ervan uitgaan dat de mail mogelijk frauduleus is.

Heb je een mogelijk frauduleuze email ontvangen, dan willen we je vragen om deze door te sturen naar info@doma-incasso.be

Als je graag wat meer informatie wilt over veilig surfen op het internet kan je die hier vinden.

Gepubliceerd op donderdag 9 mrt 2023 om 16:08