Geluidshinder

In onze gemeente kan omgevingslawaai leiden tot heel wat overlast bij inwoners. Geluidshinder is een belangrijke factor in de mate waarin bewoners tevreden zijn over de leefkwaliteit van hun buurt.

Het belang van geluidshinder is niet te onderschatten. De laatste jaren is ongeveer 70% van de ingediende milieuklachten bij de gemeente of de politiezone gerelateerd aan geluidshinder.

Oorzaken

Geluidshinder kent veel oorzaken:

 • straatlawaai;
 • muziekfestivals, fuiven, feestjes…;
 • burenlawaai;
 • luchtvaart;
 • spoorverkeer (goederentreinen 's nachts, spoorbruggen…);
 • wegverkeer (quads, scooters, snelweg, kasseibaan, verkeersdrempels….);
 • industriële installaties.

Of lawaai als hinderlijk wordt ervaren, hangt in de eerste plaats af van de eigenschappen van het geluid zelf. Hoe luid is het lawaai? Is het monotoon (zoals op een snelweg) of juist veranderlijk? Is het een aangenaam geluid of storend? Wanneer doet het geluid zich voor: overdag, 's avonds of 's nachts?

Er is ook een persoonlijke factor. Sommige personen zijn gevoeliger voor geluidshinder dan anderen. Ook de omgeving speelt een rol. In de stad zullen sommige geluiden als normaal worden beschouwd, terwijl diezelfde geluiden op het platteland als hinderlijk worden ervaren.

Geluid afkomstig van weg-, spoorweg- en luchtverkeer treft een groot aantal mensen. Blootstelling aan geluid afkomstig van transport kan zowel ergernis als slaapverstoring veroorzaken, wat mogelijk leidt tot hoge bloeddruk, hartaandoeningen, oververmoeidheid, angst en depressies.

Klachten geluidshinder Overijse

Sinds enkele jaren maken we jaarlijks een overzicht van het aantal geregistreerde geluidsklachten in de gemeente. Zo krijgen we een beter zicht over de aard van de klachten en kunnen we 'hotspots', waar zich geregeld geluidsoverlast voordoet, lokaliseren.

Wanneer we het aantal geregistreerde geluidklachten analyseren is al snel duidelijk dat geluidshinder binnen onze gemeentegrenzen voornamelijk bestaat uit nachtlawaai door muziekinstallaties en nachtlawaai door personen of dieren.

Geluidshinder voorkomen

Misschien zijn we soms zelf (onbewust) de veroorzaker van een of andere vorm van geluidshinder. Met een aantal eenvoudige tips kan al heel wat geluidshinder voorkomen worden:

 • begin het gras niet te maaien, als jouw buren gezellig met vrienden in de tuin zitten;
 • breng de buren op de hoogte als je een groot tuinfeest organiseert. Of nog beter: nodig ze ook uit;
 • begin niet aan een lawaaierig karwei als de kinderen of studenten examens hebben;
 • doe ramen en deuren dicht of gebruik een koptelefoon als je naar luide muziek luistert;
 • laat de auto voor jouw vertrek niet minutenlang warmdraaien;
 • kijk bij de aankoop van tuinmateriaal als een grasmaaier, hakselaar of haagschaar ook naar de geluidsproductie. Sinds een aantal jaren werd in de hele Europese Unie een label ingevoerd. Dit label vermeldt het LwA, het geluidsvermogenniveau, uitgedrukt in decibel (dB). Hoe hoger het vermelde getal, des te meer lawaai het gereedschap maakt. Gereedschap met een aanduiding van ongeveer 95 dB of lager is over het algemeen redelijk rustig

Praten helpt!

De beste manier om tot een oplossing te komen voor geluidshinderproblemen is nog altijd een goed gesprek. Laat echter eerst jouw ergernis wegebben totdat je een kalm gesprek kan beginnen met een buur waar je anders weinig mee praat. Onthoud daarbij dat de meeste hinder niet het gevolg van kwade wil is, maar van onachtzaamheid. De meeste mensen beseffen vaak niet dat ze hinder veroorzaken.

Geen uitweg, dan kan bemiddeling helpen.

Contacteer je wijkagent of de Omgevingsdienst.