Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad van Overijse heeft op 21 september 2021 twee commissies opgericht die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden. Deze twee commissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor, geven advies aan de gemeenteraad en formuleren voorstellen over de manier waarop de inspraak van de bevolking kan gebeuren wanneer dat voor de beleidsvoering wenselijk is.

1. Gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken

Deze commissie is bevoegd voor stedenbouw, woonbeleid, publieke ruimte, economie, mobiliteit, milieu, begraafplaatsen en afvalbeleid inclusief het bijhorende financiële kader.

2. Gemeenteraadscommissie Mens en Interne Zaken

Deze commissie is bevoegd voor alle andere gemeentelijke thema’s die niet door de commissie Grondgebiedzaken behandeld worden.

Data en documenten

De data en de notulen van de zittingen van de gemeenteraadscommissies kan je terugvinden via onderstaande link. Selecteer bovenaan in het keuzevak de GRC Grondgebiedzaken of GRC Mens en Interne Zaken:

Kalender zittingen gemeenteraadcommissies

De ontwerpnotulen van de vorige zitting kan je hier raadplegen:

1. Grondgebiedzaken

20240206_Ontwerpnotulen_GRC_Grondgebiedzaken_publicatie.pdf80,7 Kb(pdf)

2. Mens en Interne Zaken

20240304_Ontwerpnotulen_GRC_Mens_en_Interne_Zaken_publicatie.pdf171,5 Kb(pdf)

Het zittingsverslag (audio-opname) wordt achteraf op de website gepubliceerd.

Herbeluister de zittingsverslagen tot eind 2023 hier online

Herbeluister de zittingsverslagen vanaf 2024 hier online

Wens je een gemeenteraadscommissie bij te wonen?

Indien je de openbare zitting van de gemeenteraadscommissie wilt bijwonen, ben je van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis te Just. Lipsiusplein 9.

Indien je de zitting van de gemeenteraadscommissies wilt bijwonen, laat het dan ten laatste de dag voorafgaand aan de vergaderingsdatum om 17 uur weten via info@overijse.be.

Bij aanwezigheid moet je de huidig geldende richtlijnen rond COVID-19 respecteren.