Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad van Overijse heeft op 21 september 2021 twee commissies opgericht die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden. Deze twee commissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor, geven advies aan de gemeenteraad en formuleren voorstellen over de manier waarop de inspraak van de bevolking kan gebeuren wanneer dat voor de beleidsvoering wenselijk is.

1. Gemeenteraadscommissie Grondgebiedszaken

Deze commissie is bevoegd voor stedenbouw, woonbeleid, publieke ruimte, economie, mobiliteit, milieu, begraafplaatsen en afvalbeleid inclusief het bijhorende financiële kader.

2. Gemeenteraadscommissie Mens en Interne Zaken

Deze commissie is bevoegd voor alle andere gemeentelijke thema’s die niet door de commissie Grondgebiedszaken behandeld worden.

Data en documenten

De data en de documenten van de zittingen van de gemeenteraadscommissies kan je terugvinden via onderstaande link. Selecteer bovenaan in het keuzevak de GRC Grondgebiedszaken of GRC Mens en Interne Zaken:

Kalender zittingen gemeenteraadcommissies

De ontwerpnotulen van de vorige zittingen kan je hier raadplegen.

Het zittingsverslag (audio-opname) wordt achteraf op de website gepubliceerd.

Herbeluister de zittingsverslagen online

Wens je een gemeenteraadscommissie bij te wonen?

De zittingen van de gemeenteraadscommissies worden door de COVID-19 maatregelen via videoconferentie georganiseerd en er wordt online gestemd. Burgers en pers kunnen de zitting van de gemeenteraadscommissies bijwonen indien gewenst. Dit kan op twee manieren:

  • Via de aanbevolen digitale manier: volg de zitting via Zoom;
  • In AC De Vuurmolen, mits het respecteren van de richtlijnen rond voldoende afstand houden.

Indien je de zitting van de gemeenteraadscommissies wilt bijwonen, laat het dan ten laatste de dag voorafgaand aan de vergaderingsdatum om 17 uur weten via info@overijse.be.