Uitbater van het cafetaria Begijntjesbad

Het  lokaal bestuur van Overijse wil van het cafetaria van het recent volledig gerenoveerde Begijntjesbad een sfeervolle en aantrekkelijke ontmoetingsplaats maken voor zowel de inwoners als voor de talrijke bezoekers. Daarom zoeken wij een concessiehouder die zal instaan voor de commerciele uitbating van het cafetaria.

Procedure

De toekenning van een concessie voor de uitbating van het cafetaria van het Begijntjesbad gebeurt via een open en transparante procedure zoals beschreven in het document "Toewijzingsleidraad".

De concessie wordt toegewezen aan de meest voordelige inschrijving, mits deze voldoet aan de lastvoorwaarden.De kandidaten worden beoordeeld op basis vn volgende toewijzigingscriteria:

 • Hoogte van de bieding op het bedrag van de concessievergoeding
 • Referenties / ervaring in de sector
 • Visie op uitbating en dienstverlening

Kandidaatstelling

Je kan je kandidaat stellen door het kandidaatstellingsformulier bij downloads in te vullen met volgende documenten:

 • CV’s
 • Visie van uitbating (min 1 A4) met dranken- en spijzenkaart en drankpakketten met prijzen

voor natuurlijke personen:

 • uittreksel uit de geboorteakte;
 • recent uittreksel strafregister, met vermelding van nationaliteit; (max. 3 maanden oud op datum van indiening

voor rechtspersonen:

 • afschrift van de stichtingsakte en daaropvolgende verwijzingen;
 • opgave van de samenstelling van de beheerraad;
 • recent uittreksel strafregister van alle zaakvoerders/bestuurders
 • bewijs van handtekeningsbevoegdheid van de ondertekenaar
 • recent RSZ-attest

De kandidatuur moet, voorzien van de gevraagde documenten en in een dubbele omslag met het opschrift ”kandidatuur voor uitbating van cafetaria aan zwembad begijntjesbad”, afgegeven worden tegen ontvangstbewijs of rechtstreeks met aangetekende post ingezonden ter attentie van:

Gemeente Overijse
Centrale aankoopdienst t.a.v. de heer Dirk Drossart
Begijnhof 17
3090 Overijse 

Geïnteresseerden kunnen de cafetaria ook bezoeken na afspraak via de sportdienst:

https://www.overijse.be/begijntjesbad

Tel: 02 686 90 20
E-mail: begijntjesbad@overijse.be