Gezonde gemeente

Samenvatting

Overijse is al langer een Gezonde Gemeente. Dat wil zeggen dat we ernaar streven om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Deelnemers konden op KLAP via een interactief scherm ideeën delen waarmee we als gemeente hier meer werk van konden maken.

Vervolg

Gevolgd

VoorstelOordeel van het college van burgemeester en schepenen (actie/adviestraject)Concreet
Promoot het gebruik van de fiets en zorg voor veilige fietsinfrastructuur.Actie

We onderzoeken de mogelijkheid om een actie op poten te zetten rond fietspromotie bij schoolgaande kinderen.

Daarnaast worden alle klanken met betrekking tot fietsbeleid meegeven aan de deskundige mobiliteit opdat hier nog rekening mee gehouden kan worden in de uitrol van het fietsbeleidsplan.

één auto minderActie

Deze actie wordt mee opgenomen in het nieuwe klimaatplan.

Overijse als fairtrade gemeente mee in de kijkerActieOverijse is al een fairtrade gemeente. Wanneer hier de ruimte voor is binnen de administratie kunnen hier nog meer acties rond gebeuren.
Leren fietsenActie

Op dit moment hebben we al een een aanbod voor 5-7-jarigen, nl. Kijk! Ik fiets!. Maar we bekijken of hier een nood is bij andere doelgroepen (oudere kinderen + volwassenen).

Daarnaast willen we ook het systeem van een fietsbib onderzoeken.
Leren zwemmenActie

Op dit moment is er een specifieke samenwerking vanuit sociale dienst  ifv kinderen te leren zwemmen. We zullen onderzoeken of er bij de volwassen cliënten van de sociale dienst ook noden zijn.

Buitenspelen centraalActie

We gaan op zoek naar een campagne van een partnerorganisatie dit het belang van buiten spelen centraal zet. Deze campagne vertalen we naar Overijse en rollen we uit.

Niet gevolgd

Voorstel/adviesMotivering (waarom werd dit voorstel niet gevolgd?)
Gezond dorpsrestaurantVia de sociale dienst hebben bepaalde kansengroepen toegang tot een sociaal restaurant. De doelgroep hiervoor uitbreiden is op dit moment geen prioriteit voor het bestuur.
Rookvrije zonesHet college oordeelt dat hier dat dit geen prioriteit geniet.
Lokale kwekersmarktHet opzetten van een lokale kwekersmarkt wordt niet gevolgd, dit omdat er al andere initiatieven zijn. We kunnen we via een communicatiecampagne deze bestaande initiatieven (afhaalpunt Buurderij en Woudpoort) in de kijker zetten.