Grafconcessie

Bij een overlijden kan een concessie aangevraagd worden voor 20 jaar (individueel), 30 of 50 jaar (voor meerdere personen). De concessie is mogelijk voor een graf, het columbarium of het urnenveld.

Enkel concessies in een grafkelder (centrale begraafplaats Hagaard), columbarium of urnenveld kunnen voorafgaandelijk aangevraagd worden. De aanvraag gebeurt door de begrafenisondernemer bij de dienst Burgerzaken.

Documenten

  • Aanpassing_Algemeen_reglement_begraafplaatsen_Overijse.pdf
    pdf 507,4 Kb
    Downloaden
  • Tarieven_begraafplaatsen.pdf
    pdf 47,7 Kb
    Downloaden