Groendaken

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging.
De aanleg van groendaken zorgt voor heel wat voordelen voor het leefmilieu maar ook voor de dakeigenaar en de omwonenden. Groendaken zijn niet alleen aantrekkelijk en mooi. Ze kunnen ingericht worden als (bijkomende) tuin en vormen zo nieuwe gebruiksruimten. Ze leveren een positieve bijdrage tot de waterhuishouding, hebben een lucht- en klimaatzuiverend effect en brengen een klimaatverbetering teweeg. Een groendak zorgt voor een langere levensduur van de dakbedekking, geluidsisolatie en brandveiligheid.

Er bestaat een onderscheid tussen intensieve, licht intensieve en extensieve groendaken.

Intensieve groendaken zijn het equivalent op daken van wat tuinen op de grond zijn. De begroeiing bestaat meestal voor een groot deel uit grassen, kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen waarnaast ook dikwijls paden en terrassen aanwezig zijn.

Licht of eenvoudig intensieve groendaken zijn te vergelijken met kruidenrijke graslanden. Dit type wordt bij de intensieve groendaken gerekend of kan als een overgang tussen intensieve en extensieve groendaken beschouwd worden. Een dergelijk groendak weegt al vlug 200 tot zelfs meer dan 1500 kg/m² en vergt, zeker bij de zwaardere uitvoeringen, een aangepaste dragende constructie.

Extensieve groendaken vergen geen of weinig onderhoud omdat de begroeiing die er op groeit beperkt is tot mossen, vetplanten en kruiden. Deze beperking hangt samen met de dunnere substraatdikte waardoor het gewicht van deze daken veel geringer is, 20 tot 200 kg/m². Hierdoor vergen ze gewoonlijk geen aangepaste dakconstructie en kunnen ze ook op reeds bestaande gebouwen aangebracht worden. Je vraagt dit best na bij een architect, gezien het afhangt van jouw specifieke dakconstructie. De belangrijkste groep van planten zijn de sedums, die in velerlei kleuren en vormen beschikbaar zijn. Afhankelijk van de substraatdikte, de oriëntatie, de hellingsgraad en nog een aantal lokale factoren zullen bepaalde plantensoorten beter gedijen dan andere. Een algemeen overzicht van bruikbare plantensoorten is dan ook moeilijk te geven. Je vraagt dit best aan een groendeskundige. Op basis van de substraatdikte kan een eenvoudige indeling gemaakt worden van de meest voorkomende plantensoorten:

 • substraatdikte van 2 tot 6 cm: mossen en sedums
 • substraatdikte van 6 tot 10 cm: sedums, mossen en kruiden
 • substraatdikte van 10 tot 15 cm: sedums, grassen en kruiden

Hoe wordt de begroeiing aangebracht?

 • spontane begroeiing: weinig toegepast wegens de lange ontwikkelingstijd en het grote erosiegevaar
 • planten: meer voor intensieve groendaken
 • zaaien: droog en nat zaaien
 • plantendelen: scheuten of wortelstokken (vooral scheuten van sedumsoorten)
 • vegetatiematten: veel gebruikt gezien de voor-gekweekte vegetatiematten een onmiddellijke dichtgegroeide begroeiing zijn, voornamelijk voor hellende daken omdat ze als een volledige erosiebescherming fungeren.

Gemeentelijke subsidie voor de aanleg van een groendak

Om de aanleg van groendaken een extra duwtje in de rug te geven, werd sinds 2011 een gemeentelijke subsidie ingevoerd.

De subsidie bedraagt éénmalig 31,00 EUR per m² gerealiseerd groendak met een maximum van 1000,00 EUR.

Documenten

 • Brochure_groendaken_in_Vlaanderen.pdf
  pdf 652,7 Kb
  Downloaden
 • Brochure_Extensieve_groendaken.pdf
  pdf 1021,4 Kb
  Downloaden