Hartveilige gemeente

Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Door binnen 3 tot 5 minuten te starten met de reanimatie en door een automatische externe defibrillator (AED) te gebruiken, verhoog je de overlevingskans van het slachtoffer tot 70%.

Hartveilige gemeente

Wij doen als gemeente mee met Rode Kruis-Vlaanderen en het project Hartveilig, enerzijds om de overlevingskans van slachtoffers bij een hartstilstand verhogen en anderzijds om de eerstehulpcapaciteiten bij onze burgers te vergroten.

Deze doelstellingen worden nagestreefd door:

  • zoveel mogelijk mensen te informeren en op te leiden in reanimatie en het gebruik van de AED;
  • het plaatsen van verschillende AED-toestellen in onze gemeente. Zo vind je toestellen aan Den Blijk, aan het voetbalveld van Tempo Overijse, ... 

We hebben ondertussen het kwaliteitslabel 'Hartveilige gemeente' en blijven ons inzetten om dit label te behouden.

Nieuwe themalessen reanimeren en defibrilleren

In het najaar van 2023 staan 2 themalessen op het programma, open voor al onze verenigingen en inwoners. Tijdens de sessie leer je hoe je een AED-machine bedient en hoe je de eerste zorgen toedient bij een hartstilstand. Deze lessen worden in samenwerking met Rode Kruis Overijse georganiseerd. Schrijf je in via: