Helikoptergroep

Helikoptergroep, wat is dat juist?

Overijse is op vlak van participatie een nieuwe weg ingeslagen. Zo hopen we meer en betere adviesvorming te bekomen. In het beste geval zal er dus veel advies aan ons bestuur gegeven worden. Om hier de vinger aan de pols te houden en het overzicht wat te bewaren, is er de helikoptergroep.

De taken van de helikoptergroep

De helikoptergroep heeft een reeks aan taken:

 • Ontvangt binnengekomen adviesvragen
 • Volgt lopende adviestrajecten op
 • Bewaakt mee de transparantie en communicatie naar burger m.b.t. participatie
 • Behoudt de connectie met het bestuur (dit d.m.v. het agenderen van een participatieoverzicht aan het college van burgemeester en schepenen)
 • Helpt bij het opstarten van een adviesgroep die zich buigt over één specifieke adviesvraag
 • Doet aan procesondersteuning bij adviesgroepen waar nodig
 • Daarnaast is de helikoptergroep verantwoordelijk voor de organisatie van KLAP

Werking

De helikoptergroep overlegt minstens maandelijks. Indien nodig frequenter, dit opdat nieuw binnengekomen adviesvragen vlot kunnen worden opgepikt en het overleg met het bestuur actueel blijft.

En wie zijn dat dan, die enthousiastelingen?

De helikoptergroep bestaat uit een mix van administratie en burgers met complementaire profielen. Hierin is steeds de dienst publiekswerking van de gemeente vertegenwoordigd. 

Momenteel zijn dit:

 • burgers:
  • Geert Van Aerschot
  • Carine Willaert
  • Ilse Vanachter
  • Samira Van Lommel
  • ?
 • Administratie:
  • Tim Beeckmans (deskundige Programmatie) OF Els Van Billoen (diensthoofd Sociale Dienst)
  • Kim De Hertogh (afdelingshoofd Mens) OF Tim Houben (afdelingshoofd Grondgebiedzaken)
  • Fara Elsen (deskundige Publiekswerking)

Leden van de helikoptergroep voldoen aan volgend profiel: zij hebben een groot en divers netwerk en hebben expertise of affiniteit met proces(-begeleiding) van een participatietraject. 

Deze groep bestaat uit maximum tien leden, waarvan de helft – 1 personen zijn met een functie binnen de administratie. 
Ook de mandataris bevoegd voor participatie kan hierbij aansluiten.

De samenstelling van deze groep wordt jaarlijks ter kennisgeving voorgelegd en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

Interesse om ook deel uit te maken van de helikoptergroep?

Een engagement binnen deze helikoptergroep duurt minstens 1 jaar en maximum 6 jaar.  Er zal steeds een gesprek plaatsvinden tussen de deskundige publiekswerking en de kandidaat om te kijken of en hoe de kandidaat een aanvulling kan zijn binnen de helikoptergroep. 

Benieuwd?

Na elke vergadering koppelen we hier even kort terug waarover we vergaderd hebben.

16 nov 2023

Interesse in online bevragingen opstellen? Eén adres: dorpsraad Maleizen, zij experimenteerden er al een aantal keren mee. We kwamen tot de conclusie dat een KLAP in 2024 niet evident is, maar misschien wel een KLAP-ke?

En daarnaast kijken we uit naar eventuele memoranda van verschillende raden.

19 okt 2023

Het is de bedoeling dat leden van de gemeentelijke administratie wisselend aansluiten op de helikoptergroep. bij deze ontvangen we Karlien. Welkom! We bereidden de sessie voor het toetsingsmoment van het DAR-traject voor.

En we broeden op een KLAP ... Binnenkort meer hierover!

20 sept 2023

We kauwden lang op een goed voorstel richting het college van burgemeester en schepenen voor het participatietraject voor een nieuwe sport- en beweegsite. Daarnaast volgende we de lopen participatietrajecten op.

24 aug 2023

Mobiliteit vormt duidelijk stof voor discussie en we kregen een boeiende inkijk in de participatieve aanpak van proefopstellingen.

De helikoptergroep is zeker aanwezig op de Druivenfeesten, al dan niet aanspreekbaar. Zien we jullie daar? Volgend jaar lopen we mee in de stoet! Wie doet mee?

28 juni 2023

Zoals iedere keer bekeken we de stand van zake van de lopende participatietrajecten. Daarnaast dachten we na over hoe we met KLAP/participatie aanwezig kunnen zijn tijdens de Druivenfeesten deze zomer. Kan jij ons vinden? We zijn benieuwd!

En uiteraard bespraken we onze eigen drukke vakantieplannen :)

20 april 2023

We herformuleerden ons voorstel over de aanpak van de toetsing van het DAR-traject na de gekregen feedback vanuit de administratie en het college van burgemeester en schepenen.

Maar we gaven ook advies met betrekking tot de invulling van de jury voor de applaustoelages. 

Conclusie van de avond: budget en enthousiasme zijn triggers om aan de slag te gaan met participatie.

16 maart 2023

Naast de opvolging van de lopende dossiers werkten we aan een voorstel voor de aanpak van de evaluatie van het groeiproces van DAR. 

En een toelichting over de nieuwe formule van de welzijnsraad deed ons een vreugdedansje maken.

16 febr 2023

De afwezigen hebben ongelijk 😊: hoe stimuleren we deelname aan een participatiemoment? Hoe onderstrepen we het belang van deelname aan overleg in een traject? Wij weten het. Nu de anderen nog.

We kregen een update over de lopende trajecten en de uitrol van KLAP dat dit voorjaar in een ander jasje zit. 

We dachten ook al eens stiekem na over het samenbrengen van de voorzitters van dorps- en adviesraden.

26 jan 2023

Na te klinken op het nieuwe jaar, gingen we weer aan het denken:

 • we deden een voorstel om het proces in functie van de naamgeving aan nieuwe straten en pleinen structureel te wijzigen. Zo hebben de dorpsraden hier ook steevast een rol in te spelen.
 • er werd nagedacht over een eerste insteek voor de evaluatie van de nieuwe manier van werken
 • en we gingen dieper in op een spontaan initiatief in Maleizen
27 okt 2022

We kregen bezoek van de Sportraad en legden onze manier van werken uit.

Daarnaast evalueerden we samen met de werkgroep de laatste editie van KLAP. We zijn benieuwd naar wat het college van burgemeester en schepenen hierover als standpunt inneemt. 

15 sept 2022

We mochten twee gasten verwelkomen uit de dorpsraad van Overijse centrum. Zij vonden blijkbaar zeker interessant. Fijn!

Inhoudelijk wierpen we een blik vooruit naar KLAP van komende maand, volgenden we de lopende trajecten op. En we keken ook kritisch naar onszelf om te bekijken welke profielen we best aan onze tafel hebben zitten.

18 aug 2022

We vergaderden met een goed drankje, we hebben letterlijk de Druivenfeesten even voorgeproefd. Maar er is ook hard gewerkt aan een grondig maar goed voorstel voor een nieuw traject, namelijk voor het vervolgtraject op de gemeentelijke erkenning van verenigingen.

18 juli 2022

We dachten na over wat de noden zijn van een trekker van een adviesgroep. We werken naar een draaiboek toe waarmee die persoon aan de slag kan.

29 juni 2022

Het college van burgemeester en schepenen vroeg ons een voorstel van aanpak te formuleren voor 4 verschillende trajecten. Na overleg hebben we ervoor gekozen om voor slechts 2 trajecten een voorstel te doen, nl. over de gemeentelijke erkenning van verenigingen en over de Druivenfeesten.

De andere vragen leken ons niet geschikt voor participatie of hoorde beter binnen een ander breder traject dat we op dit moment aan het doorlopen zijn.

Daarnaast kwamen we tot de vaststelling dat er nood is aan concreet materiaal waarmee een trekker van een adviesgroep aan de slag kan bij de opstart. Dit is immers geen evident moment. Hier gaan we de volgende keer dieper op in.

19 mei 2022

Naast de opvolging van de lopende adviestrajecten, keken we tijdens deze vergadering we terug op de eerste editie van KLAP en hoe we hier verder mee aan de slag kunnen gaan. Na het oordeel van het college van burgemeester en schepenen gaan we meteen over tot actie. We doen dus niet enkel van ‘blablabla’ maar ook van ‘boemboem’.

Daarnaast kijken we kritisch naar onszelf en leren we uit onze fouten. Zo formuleerden we enkele nodige aanpassingen voor het formulier om een advies aan te leveren.

Gezocht:

 • Nieuwe leden voor onze helikoptergroep! We schaven onze samenstelling nog wat bij. Dus heb je zin om eens te komen proeven? Je bent meer dan welkom. Laat ons zeker iets weten.
 • We kregen een ingeleverd adviesformulier binnen, maar helaas ontbraken de contactgegevens. Hierdoor kunnen we niet echt verder. Leverde jij een adviesformulier binnen via De Overijsenaar met als thema 'een moskee in het centrum'? Geef ons een teken en dan gaan we hier graag dieper op in met jou.

Wil je ons iets zeggen/vragen?

Mail Fara (aanspreekpunt binnen de administratie) via toekomst@overijse.be of Ilse (burgeraanspreekpunt) via ilse.vanachter@gmail.com.