Helikoptergroep

Helikoptergroep, wat is dat juist?

Overijse is op vlak van participatie een nieuwe weg ingeslagen. Zo hopen we meer en betere adviesvorming te bekomen. In het beste geval zal er dus veel advies aan ons bestuur gegeven worden. Om hier de vinger aan de pols te houden en het overzicht wat te bewaren, is er de helikoptergroep.

De taken van de helikoptergroep

De helikoptergroep heeft een reeks aan taken:

 • Ontvangt binnengekomen adviesvragen
 • Volgt lopende adviestrajecten op
 • Bewaakt mee de transparantie en communicatie naar burger m.b.t. participatie
 • Behoudt de connectie met het bestuur (dit d.m.v. het agenderen van een participatieoverzicht aan het college van burgemeester en schepenen)
 • Helpt bij het opstarten van een adviesgroep die zich buigt over één specifieke adviesvraag
 • Doet aan procesondersteuning bij adviesgroepen waar nodig
 • Daarnaast is de helikoptergroep verantwoordelijk voor de organisatie van KLAP

Werking

De helikoptergroep overlegt minstens maandelijks. Indien nodig frequenter, dit opdat nieuw binnengekomen adviesvragen vlot kunnen worden opgepikt en het overleg met het bestuur actueel blijft.

En wie zijn dat dan, die enthousiastelingen?

De helikoptergroep bestaat uit een mix van administratie en burgers met complementaire profielen. Hierin is steeds de dienst publiekswerking van de gemeente vertegenwoordigd. 

Momenteel zijn dit:

 • burgers:
  • Geert Van Aerschot
  • Carine Willaert
  • Ilse Vanachter
  • Samira Van Lommel
  • ?
 • Administratie:
  • Tim Beeckmans (deskundige Programmatie)
  • Els Van Billoen (diensthoofd Sociale Dienst)
  • Kim De Hertogh (afdelingshoofd Mens) OF Tim Houben (afdelingshoofd Grondgebiedzaken)
  • Fara Elsen (deskundige Publiekswerking)

Leden van de helikoptergroep voldoen aan volgend profiel: zij hebben een groot en divers netwerk en hebben expertise of affiniteit met proces(-begeleiding) van een participatietraject. 

Deze groep bestaat uit maximum tien leden, waarvan de helft – 1 personen zijn met een functie binnen de administratie. 
Ook de mandataris bevoegd voor participatie kan hierbij aansluiten.

De samenstelling van deze groep wordt jaarlijks ter kennisgeving voorgelegd en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

Interesse om ook deel uit te maken van de helikoptergroep?

Een engagement binnen deze helikoptergroep duurt minstens 1 jaar en maximum 6 jaar. Als kandidaat kan je melden via de talentendatabank. Er zal steeds een gesprek plaatsvinden tussen de deskundige publiekswerking en de kandidaat om te kijken of en hoe de kandidaat een aanvulling kan zijn binnen de helikoptergroep. 

Wil je ons iets zeggen/vragen?

Mail Fara (aanspreekpunt binnen de administratie) via toekomst@overijse.be of Ilse (burgeraanspreekpunt) via ilse.vanachter@gmail.com.