Heraanleg voetpaden en bermen wijk Prins Karellaan - vanaf half september t.e.m. half november 2021

Vanaf half september 2021 zal de aannemer Vanhoeyveld bvba in opdracht van onze gemeente het tweede deel van de voetpaden en bermen in en rond de Prins Karellaan vernieuwen. De werken zullen plaatsvinden in de Prins Karellaan, Kokerlaan, Haaglaan en Houwenberglaan en zullen ongeveer 2 maanden duren. De werken aan de Hoogveldlaan werden reeds in een vorige fase volledig uitgevoerd.

In het kort: welke werken zullen we uitvoeren?

De werken starten half september en zullen gefaseerd uitgevoerd worden, straat per straat:

  • De bestaande bermverhardingen en gronden worden verwijderd tot een
    diepte van 25 cm;
  • Er wordt een bermfundering in waterdoorlatende materialen aangelegd;
  • Vervolgens worden de bermen voorzien van een laag grindgazon (5 cm) en
    ingezaaid;
  • Ter hoogte van de opritten en huistoegangen worden de bermen semiverhard
    met grasbetontegels.

Bereikbaarheid

Tijdens de duur van de werken blijven de straten in de wijk bereikbaar voor plaatselijk verkeer.

Structurele onderhoudswerken

De werken kaderen in een van onze aanbestedingen voor structurele onderhoudswerken aan de wegenis en uitrusting van het openbare domein. Onze gemeente telt een groot aantal straten, waaronder er veel gelegen zijn in verkavelingen die dateren uit de jaren 60 en 70. Om een integraal beheer en onderhoud van alle straten in Overijse te blijven garanderen, worden er jaarlijks verschillende straten, voetpaden en bermen vernieuwd. Hierbij wordt steeds gekeken naar het type weg, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in hoofdwegen, secundaire wegen en lokale wegen. Deze hebben allemaal verschillende noden en worden stelselmatig uitgerust in functie van hun gebruik.