Hernieuwen grafconcessie

Wanneer de termijn van een graf verstreken is, kan hiervoor een hernieuwing aangevraagd worden (enkel concessies). Ook de eeuwigdurende concessies, die vervangen zijn door concessies 50 jaar, kunnen hernieuwd worden. Een concessie kan per 10 jaar verlengd worden en dit maximaal driemaal. De aanvraag voor een hernieuwing van de concessie gebeurt via de begrafenisondernemer.

De mogelijkheid tot hernieuwing van de concessie wordt bekendgemaakt aan het graf gedurende tenminste één jaar. Familieleden worden aangeschreven.

Documenten

  • Tarieven_begraafplaatsen.pdf
    pdf 47,7 Kb
    Downloaden
  • Aanpassing_Algemeen_reglement_begraafplaatsen_Overijse.pdf
    pdf 507,4 Kb
    Downloaden