Houthakbeheer Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Wat is hakhoutbeheer?

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd tot op een tien- à twintigtal centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit.

Dit wordt tussen november en maart uitgevoerd langs de gewestwegen door AWV omdat bomen en struiken dan niet in het blad staan, de sapstroom langzamer verloopt (en de bomen dus minder kwetsbaar zijn) en de vogels niet broeden.

Veiligheid als topprioriteit

Langs heel wat van onze wegen staan bomen en struiken. Naarmate deze hoger en ouder worden, nemen de risico’s voor de verkeersveiligheid toe. Hoge bomen vangen veel wind, en kunnen omwaaien of afbreken en op de weg vallen. Doordat ze zo dicht bijeen staan, hebben ze bovendien de neiging om naar buiten te groeien, naar het licht toe. De bomen aan de wegzijde hellen dus vaak over naar de weg, en dreigen op termijn op de weg te vallen. Ook zware takken kunnen afbreken en op de weg terecht komen. Dat is levensgevaarlijk. Om dat veiligheidsrisico te beperken, doet AWV aan hakhoutbeheer.

Impact op de biodiversiteit

Om de impact op fauna en flora te beperken, werkt AWV voor langere zones in segmenten. Zo schiet een bepaalde zone al terug uit voor het volgende stuk wordt aangepakt, enkele jaren later. Door een combinatie van jongere en oudere begroeiing ontstaat er meer variatie en vinden meer planten en dieren een geschikt plekje. Door kleinschaliger te werken -  en waar het kan ook een aantal bomen te laten staan - tracht AWV de impact op fauna en flora te beperken. Maar niets doen is geen optie: op termijn wordt het risico voor de verkeersveiligheid immers te groot.

Een groen scherm

Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het verkeer meer zichtbaar. De ingreep heeft echter geen invloed op het geluidsniveau van een nabijgelegen weg. Beplanting heeft slechts een beperkt effect op geluidsdemping en houdt enkel geluid tegen als het gaat om een zeer dichte beplanting van enkele tientallen meters breed die gesloten is van bodem tot kruin.

Hinder tijdens de werken

De werken worden uitgevoerd met gemotoriseerde voertuigen en machines. Er wordt geprobeerd om de eventuele geluidshinder hierbij tot een minimum te beperken.

De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf. Hierdoor zal er slechts beperkte hinder zijn voor het verkeer. 

Timing

Deze werken worden uitgevoerd tussen 1 november en 1 april. Meer informatie over hakhoutbeheer en de planning vind je op deze website.

Bewonerscommunicatie

Agentschap Wegen en Verkeer informeert per locatie de buurtbewoners voor de start van de werken per brief.

Ook interessant