Huisstijlgids en logo

De huisstijlgids geldt voor iedereen die een publicatie wil opstellen voor de gemeente. De gids is zo opgebouwd dat stap voor stap de nodige richtlijnen gegeven worden om tot een geslaagde brief, folder, brochure ... te komen.

  • Deel 1 – Design: huisstijlelementen
    Alle visuele huisstijlelementen (logo, kleur, foto's, lettertype …) en hoe die te gebruiken, zit in dit eerste deel vervat. Dit draagt bij tot een mooie, coherente visuele stijl.
  • Deel 2 – Overzicht van de toepassingen (tekst + design)
    In deel 2 volgt een overzicht van alle huisstijlsjablonen (brieven, folders, flyers, affiches …). Daarbij wordt per sjabloon ook informatie gegeven met betrekking tot hoe het sjabloon is opgebouwd en waar het kan teruggevonden worden.
  • Deel 3 – Schriftelijke communicatie: hoe wordt een goede tekst geschreven?
    De huisstijlgids behandelt in het derde luik de huisstijl op vlak van schriftelijke communicatie. Het gaat om een volledig overzicht van alle schrijf- en spellingregels die gevolgd moeten worden bij het schrijven van een brief, een folder, een e-mail … . De grondregels voor een goede brief verschillen namelijk weinig tot niets van die voor een folder of brochure. Tekst klaar? Dan moet deze nog in de juiste lay-out gegoten worden.

Voor vormgevers waar de gemeente mee samenwerkt is er een verkorte versie van de huisstijlgids.

Documenten