IBO - Initiatief Buitenschoolse Opvang (herfstvakantie 2021)

Wat?

Het IBO is een erkend opvanginitiatief van Kind & Gezin. De begeleiders organiseren leuke en gevarieerde activiteiten met respect en aandacht voor elk kind. Spelenderwijs ontdekken, proeven en uitleven, daar streeft het IBO naar, zodat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

Voor wie?

Kinderen van 2,5 (zindelijk en gestart in de instapklas) tot 12 jaar.

Waar?

Vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat, Nijvelsebaan 190, 3090 Overijse.

Wanneer?

Herfstvakantie: dinsdag 2 november 2021 – vrijdag 5 november 2021. (Op 1 november zijn we gesloten door de feestdag)

Ons bereiken tijdens de opvangmomenten?

Bel naar 0471 24 01 73.

Coronamaatregelen

 • We werken met twee aparte bubbels: kleuters en lagere school worden opgesplitst.
  • bubbel 1 – 35 kleuters (geboortejaar 01/01/2016 t.e.m. 01/03/2019)
  • bubbel 2 – 35 lagere school (geboortejaar 01/01/2010 t.e.m. 31/12/2015)
 • Je schrijft in voor de hele week. Inschrijvingen per dag zijn momenteel niet mogelijk.
 • Raadpleeg bij ziekte (kind, broer/zus, ouder, ander gezinslid) en bij een mogelijk risicocontact steeds een arts die bepaalt of het kind naar het IBO mag komen.
 • Kinderen uit risicogroepen zijn welkom, maar moeten een attest van een arts voorleggen.
 • Vul de medische fiche van je kind in bij de inschrijving via de webwinkel van de gemeente.

Wat kost het?

 • Eerste kind: € 12 x 4 dagen = € 48
 • Tweede kind: € 11 x4 dagen = € 44
 • Vanaf derde kind: € 10 x 4 dagen = € 40

Deze tarieven gelden zowel voor kinderen uit Overijse als voor kinderen die niet in Overijse wonen.

Fiscaal attest
Gezinnen kunnen de opvangkosten voor kinderen tot 14 jaar fiscaal inbrengen bij de belastingaangifte. Fiscale attesten worden 1 keer per jaar opgestuurd via e-mail.

Kansentarief

Alle pashouders van een UiTPAS Druivenstreek met kansentarief betalen enkel het percentage van de deelnamegelden volgens de goedgekeurde solidaire kostenregeling in het geldende retributiereglement van de UiTPAS Druivenstreek.

Inschrijvingen volgens voorrangscriteria

Kinderen die in Overijse wonen:

Kinderen die niet in Overijse wonen:

Inschrijven kan tot en met 22 oktober 2021, zolang er vrije plaatsen zijn.

Inschrijven - algemene informatie

 • In de webwinkel van de gemeente maak je éénmalig een profiel aan. Aan dit profiel kan je de nodige achtergrondinformatie (gewoontes, medische info,...) van je kind toevoegen.
 • Het aantal plaatsen is beperkt, dus tijdig inschrijven is aangeraden.
 • De inschrijvingen gebeuren via de voorrangscriteria die je vindt in het Huishoudelijke Reglement.

Overeenkomst

Schrijf je je kind(eren) voor de eerste keer in bij het IBO, bezorg ons dan zeker een getekende overeenkomst (per kind).  Vanaf 1 augustus 2021 gelden er een nieuw retributiereglement en huishoudelijk reglement en een nieuwe schriftelijke overeenkomst. Wens je vanaf 1 augustus 2021 (opnieuw) gebruik te maken van het IBO? Lees de nieuwe reglementen na en vul een nieuwe schriftelijke overeenkomst in. Bezorg deze via ibo@overijse.be aan de verantwoordelijke van het IBO.

Vragen en/of problemen

Neem dan tijdens de kantooruren contact op met de verantwoordelijke op 02 686 31 34 of ibo@overijse.be.

Documenten