Identiteitskaart verloren/diefstal/vernietiging

Inhoud

Iedere burger, vanaf de leeftijd van vijftien jaar, dient steeds zijn identiteitskaart bij zich te hebben.


Bij verlies, diefstal, vernietiging van de identiteitskaart, moet je zo snel mogelijk aangifte doen. Voor verlies dien je je te melden bij de dienst bevolking. Voor diefstal dien je je te melden bij het dichtstbijzijnde politiekantoor of politie van woonplaats.


Indien je niet in de mogelijkheid bent om je aangifte van verlies of diefstal te doen, moet je onmiddellijk contact opnemen met de helpdesk van het Rijksregister (DOC STOP) om elk frauduleus gebruik van de kaart te voorkomen. Deze dienst, Helpdesk DOC STOP, is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 operationeel en is bereikbaar op de volgende nummers: 00800 21232123 of +32 2 518 2123.

Vanaf 1 juni 2018 word je elektronische identiteitskaart onmiddellijk geannuleerd. Bij verlies of diefstal dien je je onmiddellijk te melden bij de dienst burgerzaken voor de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart.

Bij defecten aan de kaart

 • zichtbare fouten :
  • Chip losgekomen
  • Verkeerde gegevens op de kaart
 • onzichtbare fouten :
  • Chip defect
  • Problemen bij adreswijzigingen
  • Verkeerde gegevens op de chip

mag je je rechtstreeks bij de dienst bevolking melden.

Voorwaarden

 • Belg zijn
 • Ingeschreven in de bevolkingsregisters
 • In het bezit zijn van een bijlage 12 (of in voorkomend geval de defecte kaart)

Procedure

 • Aangifte doen bij de politie bij diefstal of bij verlies bij de dienst bevolking
 • Het politiekantoor / de dienst bevolking levert een bewijs af van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van de identiteitskaart (dit document heet bijlage 12).
 • Je dient onmiddellijk een aanvraag van een nieuwe elektronische identiteitskaart te doen bij de dienst burgerzaken.
 • Aanvraag: persoonlijk (indien niet mogelijk – volmacht).
 • Na twee tot drie weken ontvang je een witte omslag zonder afzender. De omslag bevat jouw PIN-/PUK-code.
 • Persoonlijk aanbieden binnen de 15 dagen met deze PIN-/PUK-codes en het document van de verlies/diefstal (bijlage 12).
 • Indien niet zelf ophalen: melden bij de aanmaak van de nieuwe identiteitskaart. Er zal dan een volmachtformulier opgemaakt worden.

Wat meebrengen

 • Eén recente pasfoto (max. 6 maanden oud) met witte achtergrond (bij aanvraag)
 • Bijlage 12 (bij aanvraag en afhaling)
 • PIN-/PUK-codes (bij afhaling)
 • In voorkomend geval : de defecte kaart + één recente pasfoto (max. 6 maanden oud) met witte achtergrond (niet voor Kids-ID)

Bedrag

 • 20,00 EUR en 10,00 EUR voor een Kids-ID
 • Bij defecte kaart : 

- indien de producent van de kaart de kosten op zich neemt is het GRATIS

- indien de producent van de kaart de kosten niet op zich neemt, moet er 21,00 EUR betaald worden.

Uitzonderingen

Bij defecten aan de kaart (zichtbare/onzichtbare) mag je je rechtstreeks aan het loket van de dienst Burgerzaken aanbieden met de identiteitskaart en één recente pasfoto met witte achtergrond.

 • Een eerste analyse wordt uitgevoerd door de loketmedewerker.
 • Een bijlage 12 (met foto) wordt opgemaakt ter vervanging van de identiteitskaart.
 • In het geval dat de kaart niet correct gebruikt werd door de burger dan vallen de vervangingskosten ten laste van de burger.
 • In het geval de kaart zorgvuldig gebruikt werd en er zijn geen beschadigingen merkbaar dan wordt de kaart voor onderzoek opgestuurd naar de helpdesk Belpic of Zetes, afhankelijk van het probleem. Deze zullen dan verder de kaart analyseren. Na ongeveer een week worden we door hen op de hoogte gebracht of er al dan niet gratis een nieuwe kaart mag afgeleverd worden.
 • Je wordt uitgenodigd om je terug aan te bieden met één foto (in geval van niet gratis vernieuwing 20,00 EUR).
 • Na twee tot drie weken krijg je de nieuwe PIN-/PUK-codes thuis toegestuurd met de post.
 • Vanaf dat ogenblik ligt de nieuwe identiteitskaart ter beschikking op onze diensten.
 • Je moet je persoonlijk binnen de vijftien dagen met deze PIN-/PUK-codes en de bijlage 12 aanbieden om de nieuwe identiteitskaart op te halen.
 • Indien je de kaart niet zelf kan ophalen, moet je dit melden bij de aanmaak van de nieuwe identiteitskaart. Er zal dan een volmacht formulier opgemaakt worden.

Regelgeving

K.B. 25 maart 2003 (B.S. 28.03.2003)