Impulssubsidies voor erkende verenigingen

De gemeente Overijse wil met dit subsidiereglement een impuls geven aan erkende verenigingen die extra initiatieven ondernemen, samenwerken met andere verenigingen of via projecten hun werking versterken rond bepaalde thema’s. Dit met het oog op het ondersteunen van een democratische, solidaire, open en cultureel diverse samenleving.

De thema’s waarrond gewerkt moeten worden zijn de volgende:

1. Gemeenschapsvorming (applaus!)

Doel:

 • gemeenschapsvormende initiatieven en ontmoeting stimuleren;
 • mensen aanzetten om te participeren aan initiatieven in een vrijetijds-, sociocultureel of educatief kader;
  • samenwerking tussen de verschillende actoren in de gemeente stimuleren;
  • creatie en innovatie met een openbaar karakter stimuleren;
  • versterken van het sociale weefsel en de groepsvorming.

Je werkt als erkende vereniging minimum met 2 andere erkende verenigingen samen met maatschappelijke zetel in Overijse, Hoeilaart, Tervuren, Bertem of Huldenberg.

2. Kindvriendelijkheid

Doel:

 • aandacht voor het mentaal en fysiek welzijn van kinderen en jongeren stimuleren;
 • een omgeving voor kinderen en jongeren bevorderen die beschikt over voldoende vertrouwenspersonen;
 • veiligheid rond infrastructuur en binnen de werking bevorderen.

3. Inclusie

Doel:

 • aan specifieke doelgroepverbreding doen;
 • aandacht hebben voor een inclusieve vrijetijdsbeleving;
 • stimuleren van diversiteit;
 • taaloefenkansen Nederlands creeëren;
 • inperken en voorkomen van kansarmoede.

Voorwaarden en bedragen

De subsidie wordt uitbetaald in schijven van 300 euro, met een maximum van 1.500 euro per aanvraag aan erkende verenigingen. En is bedoeld om de kosten te helpen dragen die de meerwaarde van het project bepalen. Zoals bijvoorbeeld animatie, cursussen, lesgevers, trainers, huurgeld van een locatie, kosten voor publiciteit of vervoer,...

Je kan maximum 3 keer per legislatuur een impulssubsidie voor hetzelfde thema aanvragen en maximaal 2 impulsen per kalenderjaar. In totaal kan je per legislatuur dus 9 impulsssubsidies aanvragen.

De erkende vereniging moet een profiel hebben op de verenigingengids van de gemeente op www.overijse.be/verenigingengids.

Het initiatief of project vindt plaats of vertrekt op het grondgebied van Overijse.

 

Terugkoppeling

Na afloop van het initiatief of project engageer je je als vereniging om jouw initiatief of project toe te lichten op een bijeenkomst van een adviesraad of KLAP om andere verenigingen te inspireren.

 

Aanvragen en procedure

Het aanvraagformulier vind je hier: Aanvraagformulier impulssubsidie

IndieningsmomentenBeoordelingUitbetaling

Ronde 1:

15 september voor projecten die hebben plaatsgevonden in de afgelopen 6 maanden of gepland staan in de komende 12 maanden.

Ronde 2:

15 maart voor projecten die hebben plaatsgevonden in de afgelopen 6 maanden of gepland staan in de komende 12 maanden.

Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen op basis van het advies gegeven door een jury die is samengesteld door het afdelingshoofd Mens of diens aangestelde, bestaande uit: drie inwoners en drie medewerkers van de gemeentelijke administratie.Ronde 1:

januari van het volgende kalenderjaar.

Ronde 2:

juni van hetzelfde kalenderjaar.

De aanvrager ontvangt een motivering van de beslissing binnen de 2 maanden na de deadline van elke indieningsronde. De aanvrager ontvangt het subsidiebedrag aan de hand van een overschrijving op het rekeningnummer doorgegeven via het aanvraagformulier. Er wordt niet gewerkt met gedeeltelijke voorschotten.

Indien het project of initiatief niet zal doorgaan, deelt de vereniging dit zo spoedig mogelijk mee en wordt de subsidie terugbetaald aan de gemeente Overijse.

Toegekende impulssubsidies voor periode 15 maart 2024

Wij steunen onderstaande activiteiten georganiseerd door onze verenigingen:

 • Aperitiefconcert, Thoover vzw: een groep van leraren geven samen een concert op 5 mei 2024.
 • Keizer Karelfeesten 2024, Keizer Karel 1500-2000: 24e editie van de dorpsfeesten Tombeek van 2 tot 4 augustus 2024.
 • Optreden Lisa Del Bo, Ferm Terlanen: Kerstconcert in de kerk van Terlanen op 7 december 2024.
 • Hoogdag van de zaal- en minivoetbal Overijse, Minivoetbal Overijse: finales minivoetbalploegen op 24 april 2024.
 • Maleizen the Party 5, Chalet Maleizen: namiddag- en avondfeest met optredens voor jong en oud op 24 en 25 februari 2024.
 • Chaletstival, Chalet Maleizen: verschillende activiteiten in het park van Maleizen van 21 juni tot 22 juli 2024.
 • Ontmoetingsfeest, Kennisbeurs Druivenstreek: ontmoeting met 8 verenigingen van de Druivenstreek met optreden van een muziekgroep, pannekoeken en dranken, op 29 mei 2024.
 • Zoekertjes, Animato vzw: voorstelling waarbij woord, muziek en beeld door verschillende leeftijdsgroepen worden gebracht, van 3 tot 5 mei 2024.
 • NatuurTalent Omarmt!, NatuurTalent vzw: taalbevorderende opvang voor kinderen, van 1 april tot 31 augustus 2024.
 • NatuurTalent Verankert!, NatuurTalent vzw: vakantiekamp voor kinderen uit kansarme gezinnen, van 1 april tot 31 augustus 2024. 
 • Naschoolse activiteiten, Sport en Opleiding: sportieve en cognitieve activiteiten voor kinderen, van 1 september 2023 tot 30 juni 2024.
 • Seniorenfeest, Gepensioneerdenbond Maleizen: optreden van the Castband ter ere van Will Tura, op 23 november 2024. 
 • Omnisport, Sportclub Druivenstreek vzw: omisportdagen voor mensen met een beperking van 12 tot 14 april 2024.
 • Aankoop springmatten om impact op te vangen, Jolly Jumpers: om de impact van het springen op gewrichten en knieën te beperken, van 15 september 2023 tot 14 maart 2024.
 • Verwelkomen van anderstalige, kansarme kinderen op ons sportkamp, Jolly Jumpers: kinderen de kans bieden om het Nederlands te oefenen en minder taalachterstand te hebben tegen de start van het schooljaar, van 15 tot 19 juli 2024.
 • Nederlandstalige lessen, vzw Tempo: Nederlandstalige lessen voor anderstalige spelers en hun ouders, van 1 september 2023 tot 30 april 2024.
 • De ziel van de muziek van Haydn, Mozart en Beethoven, Davidsfonds: avond met spreker en muzikant Marc Erkens op 23 april 2024.
 • KIVA Huisje, Ouderraad Sint-Jozefschool Eizer: in het kader tegen het pesten op school zal dit huisje dienen als veilige omgeving waar kinderen kunnen praten en samen tot een oplossing komen.

Documenten

 • Reglement impulssubsidies voor erkende verenigingen.pdf
  pdf 149 Kb
  Downloaden