Impulssubsidies voor erkende verenigingen

De gemeente Overijse wil met dit subsidiereglement een impuls geven aan erkende verenigingen die extra initiatieven ondernemen, samenwerken met andere verenigingen of via projecten hun werking versterken rond bepaalde thema’s. Dit met het oog op het ondersteunen van een democratische, solidaire, open en cultureel diverse samenleving.

De thema’s waarrond gewerkt moeten worden zijn de volgende:

1. Gemeenschapsvorming (applaus!)

Doel:

 • gemeenschapsvormende initiatieven en ontmoeting stimuleren;
 • mensen aanzetten om te participeren aan initiatieven in een vrijetijds-, sociocultureel of educatief kader;
  • samenwerking tussen de verschillende actoren in de gemeente stimuleren;
  • creatie en innovatie met een openbaar karakter stimuleren;
  • versterken van het sociale weefsel en de groepsvorming.

Je werkt als erkende vereniging minimum met 2 andere erkende verenigingen samen met maatschappelijke zetel in Overijse, Hoeilaart, Tervuren, Bertem of Huldenberg.

2. Kindvriendelijkheid

Doel:

 • aandacht voor het mentaal en fysiek welzijn van kinderen en jongeren stimuleren;
 • een omgeving voor kinderen en jongeren bevorderen die beschikt over voldoende vertrouwenspersonen;
 • veiligheid rond infrastructuur en binnen de werking bevorderen.

3. Inclusie

Doel:

 • aan specifieke doelgroepverbreding doen;
 • aandacht hebben voor een inclusieve vrijetijdsbeleving;
 • stimuleren van diversiteit;
 • taaloefenkansen Nederlands creeëren;
 • inperken en voorkomen van kansarmoede.

Voorwaarden en bedragen

De subsidie wordt uitbetaald in schijven van 300 euro, met een maximum van 1.500 euro per aanvraag aan erkende verenigingen. En is bedoeld om de kosten te helpen dragen die de meerwaarde van het project bepalen. Zoals bijvoorbeeld animatie, cursussen, lesgevers, trainers, huurgeld van een locatie, kosten voor publiciteit of vervoer,...

Je kan maximum 3 keer per legislatuur een impulssubsidie voor hetzelfde thema aanvragen en maximaal 2 impulsen per kalenderjaar. In totaal kan je per legislatuur dus 9 impulsssubsidies aanvragen.

De erkende vereniging moet een profiel hebben op de verenigingengids van de gemeente op www.overijse.be/verenigingengids.

Het initiatief of project vindt plaats of vertrekt op het grondgebied van Overijse.

 

Terugkoppeling

Na afloop van het initiatief of project engageer je je als vereniging om jouw initiatief of project toe te lichten op een bijeenkomst van een adviesraad of KLAP om andere verenigingen te inspireren.

 

Aanvragen en procedure

Het aanvraagformulier vind je hier: Aanvraagformulier impulssubsidie

IndieningsmomentenBeoordelingUitbetaling

Ronde 1:

15 september voor projecten die hebben plaatsgevonden in de afgelopen 6 maanden of gepland staan in de komende 12 maanden.

Ronde 2:

15 maart voor projecten die hebben plaatsgevonden in de afgelopen 6 maanden of gepland staan in de komende 12 maanden.

Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen op basis van het advies gegeven door een jury die is samengesteld door het afdelingshoofd Mens of diens aangestelde, bestaande uit: drie inwoners en drie medewerkers van de gemeentelijke administratie.Ronde 1:

januari van het volgende kalenderjaar.

Ronde 2:

juni van hetzelfde kalenderjaar.

De aanvrager ontvangt een motivering van de beslissing binnen de 2 maanden na de deadline van elke indieningsronde. De aanvrager ontvangt het subsidiebedrag aan de hand van een overschrijving op het rekeningnummer doorgegeven via het aanvraagformulier. Er wordt niet gewerkt met gedeeltelijke voorschotten.

Indien het project of initiatief niet zal doorgaan, deelt de vereniging dit zo spoedig mogelijk mee en wordt de subsidie terugbetaald aan de gemeente Overijse.

Documenten

 • Reglement impulssubsidies voor erkende verenigingen.pdf
  pdf 149 Kb
  Downloaden