Infomoment openbaar onderzoek Horizon+

Tot en met 7 maart kan je je opmerkingen, vragen of bezwaren doorgeven het openbaar onderzoek rond de stedenbouwkundige verordening ‘Woonkernen Horizon+’. Meer achtergrondinfo nodig? Op 19 februari kan je naar het infomoment in cc Den Blank.

Op 23 januari 2024 heeft het college het ontwerp van de stedenbouwkundige verordening ‘Woonkernen Horizon+’ vastgesteld, waardoor de goedkeuringsprocedure van start kon gaan.
In een volgende stap wordt de verordening aan de gemeenteraad voorgelegd, maar daarvoor moet eerst een openbaar onderzoek gebeuren. Dat onderzoek loopt van 7 februari tot en met 7 maart 2024. Je kan alle documenten online bekijken of een afspraak maken bij de dienst Omgeving. Wie graag meer toelichting wenst, is ook welkom op het infomoment op 19 februari 2024 van 19 tot 21 uur in Cultuurcentrum Den Blank.

Tijdens het openbaar onderzoek kan je als inwoner  of gebruiker het dossier inkijken en eventueel suggesties of bezwaren doorgeven. De uitgebrachte adviezen en bezwaren worden behandeld door het college van burgemeester en schepen. Na de verwerking hiervan stelt de gemeenteraad de (eventueel aangepaste) verordening definitief vast.

Waar bekijken?

Alle documenten van de verordening zijn op deze pagina te vinden: https://www.overijse.be/PRUP.
Ook op de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid kunnen ze geraadpleegd worden: Vlaamse plannen en verordeningen zoeken
Liever in het echt bekijken? De documenten kunnen ook ingekeken worden bij de dienst Omgeving, Begijnhof 17 in Overijse, na afspraak via het omgevingsloket.

Opmerkingen doorgeven

Je kan je vragen, opmerkingen of suggesties op verschillende manieren doorgeven tijdens het openbaar onderzoek van 7 februari 2024 tot en met 7 maart 2024.

  • Via het formulier: op de gemeentelijke website https://www.overijse.be/PRUP
  • Per brief: met een aangetekend schrijven aan het College van burgemeester en schepenen, Begijnhof 17, 3090 Overijse
  • Afgeven aan balie: overhandig tegen ontvangstbewijs jouw input op het gemeentehuis, Begijnhof 17 in Overijse

Infomoment op 19 februari 

Kom naar het infomoment op 19 februari 2024 van 19 tot 21 uur in Cultuurcentrum Den Blank in Overijse

Gepubliceerd op maandag 5 feb 2024 om 08:58