Signalisatievergunning en inname openbare ruimte

Inhoud

Van plan om een container, stelling, verhuislift... te plaatsen op je straat of voet-/fietspad? Vraag het op tijd aan! Bekijk de verschillende stappen in dit filmpje.

Je moet steeds toelating vragen wanneer je eenmalig of voor een korte periode de openbare ruimte wilt gebruiken voor het plaatsen van een container, stelling, verhuislift, … of een straat dient af te sluiten. Ook als er geen kost is, moet je ons dit melden zodat we de verkeersveiligheid kunnen bewaken. Deze toelating dien je online aan te vragen bij de dienst Publieke Ruimte. Er geldt steeds een meldingsplicht. 

Voorwaarden

In functie van wat wordt uitgevoerd en waar dit wordt uitgevoerd is een minimumtermijn bepaald in het reglement. Raadpleeg het reglement voor de specifieke termijnen.

Door de drukte rond de wekelijkse markt behouden we ons het recht voor om op donderdag in het centrum van Overijse geen ingebruikname toe te laten.

Procedure

Je dient je aanvraag in via onderstaand online aanvraagformulier bij de dienst Publieke Ruimte. Op basis van het advies van de betrokken dienst(en) krijg je al dan niet een vergunning:

  • Het online aanvraagformulier gidst je in zes stappen door je aanvraag.
  • Eens je aanvraag volledig is, kan je deze indienen. De dienst Publieke Ruimte zal je aanvraag vervolgens valideren.
  • Wanneer alles duidelijk en volledig is, zal de vergunning worden toegekend. Indien er iets niet duidelijk of onvolledig is, zal een medewerker van de dienst Publieke Ruimte contact met je opnemen.

Online aanvraagformulier inname openbare ruimte

Aanvraag indienen voor het gebruik van of de aanpassing aan het openbaar domein langs gewest- en autosnelwegen

Wil je een vergunning aanvragen voor het gebruik van of de aanpassing aan het openbaar domein langs gewest- en autosnelwegen (bv. bij het plaatsen van containers, de inname van parkeerplaatsen, aanpassingen aan de berm bij de aanleg van je inrit of het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering of tijdelijke publiciteit)? Dan moet je je aanvraag zowel bij de dienst Publieke Ruimte indienen via bovenstaand online aanvraagformulier, als bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV): dat kan online via de website van AWV.

Aanvraag indienen in opdracht van nutsmaatschappij

Dien je een aanvraag in voor een signalisatievergunning in opdracht van een nutsmaatschappij, gebruik dan deze link. Opgelet: deze URL werkt enkel met een GIPOD-ID.

Kostprijs

Het bedrag is afhankelijk van de duur en de grootte van de ingenomen oppervlakte.

Voor het afsluiten van de weg wordt een forfait aangerekend, samen met de ingenomen oppervlakte.

Voor ingebruikname van maximaal 1 dag en het afsluiten van de rijbaan voor maximaal 4 uur geldt een vrijstelling van retributie.

Uitzonderingen

Wanneer de ingebruikname dient voor socioculturele activiteiten, geldt het reglement rond het organiseren van een evenement. 

Regelgeving

Zie beslissingen Gemeenteraad 25 januari 2022.

Meer info

Hulp nodig of vragen? Contacteer de dienst Publieke Ruimte via 02 687 60 40.