Inschrijving kiezerslijst - Europeanen

Europese burgers kunnen zich registeren via:

  • de website
  • via onderstaande formulieren

Na de registratie gaat de gemeente na of er aan de kiesvoorwaarden is voldaan.

Voorwaarden voor Europeanen:

  • op 1 augustus 2024 in het bevolkingsregisters (BR) of vreemdelingenregister (VR) van de gemeente ingeschreven zijn (inschrijving in het wachtregister (WR) geldt niet.
  • op de dag van de verkiezing (13 oktober 2024) de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

Europeanen kunnen wel kandidaat zijn voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. De voorwaarden voor de kandidaatstelling vind je hier: Voorwaarden kandidaatstelling | Vlaanderen.be

Wanneer je in het verleden al erkend was als kiezer voor de gemeenteraad, voldoe je nog steeds aan de voorwaarden, en heb je je niet afgeschreven van de kiezerslijst, dan blijft de inschrijving van toepassing. De inschrijving blijft van toepassing ook al heb je je in een andere Belgische gemeente ingeschreven op de kiezerslijst dan waar je nu woonachtig bent.

Alle informatie over de inschrijving vind je via Vlaanderen Kiest: Registratie stemrecht niet-Belgen | Vlaanderen.be

Wie kan voor welke raad kiezen?

 BelgenEU-onderdanenNiet-EU-onderdanen
ProvincieraadJaNeen

Neen

GemeenteraadJaJa, na registratie

Ja, na registratie

OCMW-raadJaNeen

Neen

Documenten

  • Inschrijving van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie.docx
    docx 27,2 Kb
    Downloaden