Inschrijving niet-EU-onderdaan - lang verblijf

Inhoud

Inschrijving in het vreemdelingenregister voor niet EU-onderdaan of Derdelander die een beroepsactiviteit heeft (of een andere toelating tot een tijdelijk verblijf).

  • Als werknemer
  • Als zelfstandige
  • De toelating tot een tijdelijk verblijf; deze kunnen zijn: student, grote investeerders, voogdij, journalisten, techniekers.

Inschrijving in het vreemdelingenregister voor een niet-EU-onderdaan via gezinshereniging. Meer informatie te bekomen via de dienst Vreemdelingen aan loket 10.

Voorwaarden

Een geldig nationaal paspoort hebben en een visum type D

  • bijkomend als werknemer: een geldige arbeidskaart tenzij vrijgesteld visum D, B12 of B14
  • bijkomend als zelfstandige: beroepskaart tenzij vrijgesteld visum D, B12 of B15
  • bijkomend als student: recent inschrijvingsbewijs van een erkende onderwijsinstelling

Procedure

De burger meldt zich aan bij de dienst Vreemdelingen met de nodige documenten.
Na een woonstcontrole door de wijkagent, wordt door de dienst Vreemdelingen een dossier opgemaakt en wordt de burger uitgenodigd dit te komen ondertekenen en een verblijfstitel aan te vragen.

Wat meebrengen

  • nationaal paspoort met visum D (of C in geval van oog op huwelijk of wettelijke samenwoonst)
  • arbeids- of beroepskaart
  • vier recente pasfoto's

Kostprijs

 Elektronische vreemdelingenkaart
 (zonder biometrie) – E, E+, F, F+
01/01/2017 -  30/06/2017
Elektronische vreemdelingenkaart
 (zonder biometrie) – E, E+, F, F+
01/07/2017 - 31/12/2017
Elektronische vreemdelingenkaart (met biometrie) A, B,C, D, H
01/01/2017 -  30/06/2017
Elektronische vreemdelingenkaart (met biometrie) A, B,C, D, H
01/07/2017 - 31/12/2017
Gewone procedure (levering 2 à 3 weken)16,00 EUR16,00 EUR19,00 EUR19,00 EUR
Spoedprocedure (levering in de gemeente -  2 werkdagen indien aanvraag vóór 15 u)
Levering de tweede werkdag na de bestelling vóór  12u - beschikbaar voor de burger vanaf 14u. (D+2)
100,00 EUR80,00 EUR100,00 EUR80,00 EUR
Extreme spoedprocedure (levering in de gemeente - 1 dag indien aanvraag vóór 15u)
Levering de dag na de bestelling vóór 12u - beschikbaar voor de burger vanaf 14u
 ook voor Kids-ID (1 aanvraag) (D+1)
190,00 EUR120,00 EUR190,00 EUR120,00 EUR
DUPLICAAT (bij verlies of diefstal)17,00 EUR17,00 EUR20,00 EUR20,00 EUR

Regelgeving

De wet van 15 december 1980 en het K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Maak een afspraak