Inschrijving niet-EU-onderdaan - lang verblijf

Inhoud

Inschrijving in het vreemdelingenregister voor niet EU-onderdaan of Derdelander die een beroepsactiviteit heeft (of een andere toelating tot een tijdelijk verblijf).

  • Als werknemer
  • Als zelfstandige
  • De toelating tot een tijdelijk verblijf; deze kunnen zijn: student, grote investeerders, voogdij, journalisten, techniekers.

Inschrijving in het vreemdelingenregister voor een niet-EU-onderdaan via gezinshereniging. Meer informatie te bekomen via de dienst Vreemdelingen aan loket 10.

Voorwaarden

Een geldig nationaal paspoort hebben en een visum type D

  • bijkomend als werknemer: een geldige arbeidskaart tenzij vrijgesteld visum D, B12 of B14
  • bijkomend als zelfstandige: beroepskaart tenzij vrijgesteld visum D, B12 of B15
  • bijkomend als student: recent inschrijvingsbewijs van een erkende onderwijsinstelling

Procedure

De burger meldt zich aan bij de dienst Vreemdelingen met de nodige documenten.
Na een woonstcontrole door de wijkagent, wordt door de dienst Vreemdelingen een dossier opgemaakt en wordt de burger uitgenodigd dit te komen ondertekenen en een verblijfstitel aan te vragen.

Wat meebrengen

  • nationaal paspoort met visum D (of C in geval van oog op huwelijk of wettelijke samenwoonst)
  • arbeids- of beroepskaart
  • vier recente pasfoto's

Regelgeving

De wet van 15 december 1980 en het K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Maak een afspraak

Aankomst uit het buitenland (niet-Belg) - verblijf in Belgiƫ langer dan 90 dagen