Inspraaktraject

Behoeftes in kaart brengen

Tussen februari en april van dit jaar zijn er reeds enkele inspraakworkshops georganiseerd om de behoeften in kaart te brengen van enerzijds het onderwijsveld en anderzijds de Overijsenaar.

Zowel het GITO en de GBO konden al hun ideeën en noden voor deze nieuwe site kenbaar maken, als alle andere Overijsenaren op een online brainstormavond.

Uit de workshops met het GITO en de GBO bleek dat de scholen nood hebben aan bijkomende permanente infrastructuur. De vernieuwde Markthalsite zal deze ruimte dan ook blijven bieden voor beide scholen.

Naast haar educatieve functie, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist dat de nieuwe Markthalomgeving ook een ontmoetings- en evenementenplaats wordt. De plek zal worden heringericht en zal uitgroeien tot een nieuwe belevingsomgeving, tot een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Uit de denk- en gespreksavond met de Overijsenaren konden we alvast zes pijlers voor de Markthalsite terugvinden.

Zes pijlers

1. Ontmoeting en verbinding

 • Van verschillende maatschappelijke domeinen
 • Van mensen van allerlei leeftijden en achtergronden
 • Van landschappen (dorpskern versus water versus groen)

2. Polyvalentie en flexibiliteit

 • Werken, wonen en ontspannen
 • Flexibele en mobiele inrichting
 • Aanvullend op reeds bestaande infrastructuur in Overijse
 • Activiteit niet alleen door verenigde burgers

3. Authenticiteit en identiteit

 • Tradities en historiek binnen Overijse (architectuur, druiven, ..) laten terugkomen
 • Gecombineerd met toekomst (duurzame vernieuwing)

4. Toegankelijkheid en aantrekkelijkheid

 • Voor verscheidene soorten activiteiten (modulair)
 • Voor verscheidene soorten deelnemers (bv minder-validen, kinderen, senioren)
 • Eyecatcher (bv kunstwerk) om aandacht te lokken

5. Aandacht voor de (relatie met de) buitenruimte

 • Binnen-en buitenruimte architecturaal verbonden (bv overdekte buitenruimte)
 • Binnen-en buitenruimte visueel verbonden (bv via groen en glas)
 • Inzetten op groen zowel binnen als buiten
 • De buitenruimte dient de poort te vormen tot het handelscentrum van de dorpskern

6. Duurzaamheid

 • In omgang met afval en energie
 • In bouwmaterialen
 • In toegankelijkheid, polyvalentie en bereikbaarheid
 • In relaties tussen mensen: deelnemers versus omwonenden, rust versus activiteit, groots versus klein

We weten ook graag van de bredere bevolking nog hoe zij naar de Markthal van de Toekomst kijken. Denk daarom nog met ons mee tot en met 25 juli en beantwoord via de linken de volgende vragen.

 • Welke top 3 aan activiteiten moeten voor jou in en rond de Markthal van de Toekomst zeker kunnen doorgaan?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de Markthal meer dan ooit een plek van ontmoeting en verbinding wordt?
 • Op welke manier draagt de site bij tot een duurzame toekomst op vlak van energie, afval, ..?
 • Hoe kan ook de buitenruimte een functionele rol opnemen (als bv speel- of leerruimte, maar ook voor activiteiten)? En hoe wordt de buitenwereld binnengehaald?
 • Welke ideeën heb je om het onderwijs op deze campus nog eigentijdser en toekomstgerichter te maken?

Kerngroep

Om het hele proces (over de verschillende fases) mee op te volgen, werd er een kerngroep opgericht. Deze bestaat uit een 20-tal personen, een mix van inwoners en belanghebbenden.

De kerngroep heeft als taak:

 • Zij vormen een vertegenwoordiging voor hun achterban, maar ze diene ook samen na te denken vanuit algemeen belang
 • Zij hebben geen beslissingsrecht, maar wel ruimte om mee vorm te geven en te adviseren
 • Zij zijn ambassadeurs voor dit project
 • Zij gaan het engagement aan voor een doorlopende opvolging doorheen het hele traject (ook na de haalbaarheidsstudie

De kerngroep vormt een deel van dit groter participatietraject.

Participatieavond 14 oktober 2021

Op deze avond legden we de 3 scenario's die het studiebureau uitwerkte voor aan de brede bevolking. Al de input die we van jullie hierover kregen, werd meegenomen door de kerngroep.

En wat nog?

De kerngroep blijft het verdere proces opvolgen. Op een later moment in het traject zullen we zeker en vast nog eens bij jullie komen aankloppen.